Staráme se. To je náš úkol.
Potřebujete nás rychle kontaktovat?
Nejrychleji to jde přes elektronický formulář.
Napsat zprávu
27. 6. 2023
Výroční zpráva SUZ MV za rok 2022

O činnosti naší organizace za uplynulý rok se dočtete ve výroční zprávě za rok 2022. Najdete zde nejen popis naší činnosti, strukturu a poslání, ale i statistická data, údaje o zaměstnancích a finanční zprávu, včetně výsledků finančních, vnitřních a vnějších kontrol a auditů. / celý článek

Vyplňte prosím kontaktní formulář

Vyplňte prosím všechny povinné údaje

/ Údaje s * jsou povinné

Dokumenty a informace

Nenašli jste potřebné informace? Ozvěte se nám, pokusíme se vám pomoci

Formuláře – povolení ke vstupu do zařízení

SUZ byla zřízena 1. ledna 1996 jako rozpočtová organizace Ministerstva vnitra ČR. Vznikla rozdělením tehdejšího odboru pro uprchlíky proto, aby byl oddělen výkon státní správy v oblasti azylové politiky a správního řízení o udělení azylu od zabezpečování služeb žadatelům o udělení mezinárodní ochrany. Od 2006 má SUZ ve správě i zařízení pro zajištění cizinců, od 2009 provozuje síť center na podporu integrace cizinců v krajských městech.
Česká republika zabezpečuje prostřednictvím SUZ ubytování a další služby žadatelům, azylantům a zajištěným cizincům, a to na základě zákonů č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR a zákona č. 325/1999 Sb. o azylu. Úkolem SUZ je nabídnout těmto osobám odpovídající a důstojné podmínky.

Azylové zařízení

Žádost o povelení ke vstupu do azylového zařízení PřS a PoS

Přijímací středisko Ruzyně

Žádost o povelení ke vstupu do přijímacího střediska Ruzyně

Zařízení pro zajištění cizinců

Vstup do mírného režimu zajištění

Zřizovací listina

Zřizovací listina

Dokument k nahlédnutí

Zobrazit
Dodatek č. 1 ke ZL

Dokument k nahlédnutí

Zobrazit
Statut

Dokument k nahlédnutí

Zobrazit

Etický kodex

Etický kodex

Dokument k nahlédnutí

Zobrazit

Studentské praxe

Kdo může absolvovat praxi?

Odborná praxe je umožněna studentům vyšších odborných škol a vysokých škol, zejména humanitně zaměřených oborů (např. sociální práce, speciální pedagogika, kulturní antropologie, psychologie, zdravotně- sociální výchova, výtvarná výchova atd.).

Kde je možné uskutečnit praxi?

Odborné studentské praxe je možno absolvovat jen v azylových zařízeních SUZ (přijímací, pobytová a integrační azylová střediska).

Jaký je postup v případě, že chci absolvovat praxi v některém ze zařízení SUZ?

Vhodné je kontaktovat zařízení, v němž chcete praxi vykonávat a dohodnout se s garantem studentských praxí určeným vedoucím zařízení ohledně termínů a průběhu praxe.
Délka praxe, počet studentů, harmonogram praxe se odvíjejí v závislosti na momentální kapacitě zařízení.
Garantovi praxí zašlete vyplněný formulář Žádost o umožnění praxe, který naleznete v této sekci Formuláře ke stažení, dokument Žádost o umožnění studentské praxe.
V případě, že v rámci své praxe sbíráte materiál k sepsání absolventské práce, bakalářské práce, diplomové práce či jiné písemné práce, je třeba poslat ke schválení techniky sběru dat (rozhovor, dotazník, pozorování aj.) ještě před nástupem na praxi. Důvodem je zajištění ochrany osobních a citlivých údajů klientů a pracovníků zařízení.
Student před nástupem na praxi obdrží dopis, kde je mu sděleno schválení umožnění praxe v azylovém zařízení a dány instrukce, čím se prokázat při nástupu na praxi.
Odborné studentské praxe se konají na pracovišti sociálních pracovníků, popřípadě pracovníků oddělení ekonomiky a provozu. V rámci praxe se můžete seznámit s chodem zařízení a jednotlivými fázemi a specifiky práce s klienty v daném zařízení.
Po skončení praxe je student povinen zaslat zprávu z praxe/stejnopis práce v elektronické podobě do azylového zařízení.

Studentské praxe

Formuláře ke stažení

Zobrazit

Informace pro občany

Informace pro občany v souvislosti s § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Zveřejňování informací.

Žádost o informaci můžete podat:
ústně tj. osobně nebo telefonicky na telefonní číslo 974 827 118, nebo
písemně tj. poštou na adresu Správa uprchlických zařízení MV, P.O.Box 110, 143 00 Praha 4,
osobním doručením,
faxem na číslo 974 827 280,
elektronickou poštou na e-mail podatelna@suz.cz,
datovou schránkou ID-7ruiypu nebo na jiném nosiči dat.
Příjemcem ústní žádosti a písemné žádosti je Organizační odbor Správy uprchlických zařízení MV (dále jen Správa).
V případě, že jste fyzická osoba a o informaci žádáte písemně, uvedete v žádosti své jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého bydliště.
Jste-li právnická osoba, uvedete název firmy, identifikační číslo osoby, adresu sídla, eventuálně adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování může být i adresa elektronická.
Žádost musí obsahovat všechny uvedené náležitosti, jinak není žádostí ve smyslu zákona.

Nebude-li žádost srozumitelná, nebo nebude-li zřejmé, jaká informace je požadována, budete do 7 dnů ode dne doručení žádosti vyzváni, aby žádost byla doplněna nebo upřesněna. V případě, že žádost neupřesníte do 30 dnů ode dne doručení, bude žádost odmítnuta.

Písemně požadovaná informace, pokud nebyla zamítnuta, musí být poskytnuta ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího doručení. Lhůtu lze ze závažných důvodů prodloužit, nejvýše však o 10 dní. O prodloužení lhůty bude Správa informovat do 5 pracovních dnů.

Správa informace neposkytne, pokud požadovaná informace je označena za utajovanou, vztahují-li se informace k interním předpisům (např. směrnice, pokyny apod.), nebo vypovídá-li o osobnosti a soukromí fyzické osoby a jejích majetkových poměrech.

V případě, že Správa nevyhoví žádosti o poskytnutí informace, je možné podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí odvolání. Správa je povinna do 15 dnů předložit odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu Odboru azylové a migrační politiky (dále jen OAMP). Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání.

V případě, že nesouhlasíte s vyřízením žádosti, nebyla Vám informace poskytnuta ve lhůtě 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo byla poskytnuta částečně a nebylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí nebo nesouhlasíte s výší úhrady za poskytnutí informace, lze podat písemně nebo ústně stížnost. Stížnost je nutné podat do 30 dnů na Organizační odbor Správy uprchlických zařízení MV.

Dotazy a odpovědi

Přehled dotazů a odpovědí dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkajících se naší organizace.

Telekomunikační služby

Dotaz na způsob výběru dodavatele telekomunikačních služeb pro naší organizaci.

Zobrazit
Internetové stránky SUZ

Počet internetových stránek, které naše organizace provozuje.

Zobrazit
Kontroly cizineckou policií

Informace o kontrolách cizinecké policie v PoS Kostelec n. Orlicí.

Zobrazit
OPU

Dotaz a odpověď na kapacity středisek

Zobrazit
Právní odbor MV

Žádost o podklady

Zobrazit
Veřejný ochránce práv

Realizace práva na informace

Zobrazit
MV

Žádost o seznam zakázek

Zobrazit
Obec Zastávka

Dotaz na středisko v obci

Zobrazit
Výroční zpráva 2014 – poskytování informací

Souhrn zaslaných odpovědí v roce 2014

Zobrazit
Odpověď z 13.4.2015

Žádost o zaslání vnitřního řádu

Zobrazit
Odpověď z 20.7.2015

Počty a služby pro uprchlíky

Zobrazit
Obec Zastávka 2

Dotazy k provozu střediska

Zobrazit
Odpověď z 8.9.2015

Dotazy k mimořádné události v ZZC Bělá-Jezová

Zobrazit
Odpověď z 28.2.2018

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Zobrazit
OPU2019

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Zobrazit
Odpověď z 3.3.2020

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Zobrazit
Fórum pro lidská práva z.s.

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Zobrazit
OPU 2021/1

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Zobrazit
OPU 2021/2

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Zobrazit
Ubytovací řád Zastávka

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Zobrazit
Institut pro správu dokumentů, z.s.

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Zobrazit
OPU_ubytování v azylovém zařízení

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Zobrazit
Poskytnutí informací z 18.10.2021

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Zobrazit
Rozhodnutí z 18.10. 2021

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Zobrazit
Odpověď z 12.10.2022

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Zobrazit
Odpověď z 26.10.2022

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Zobrazit
Odpověď z 8.12.2022

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Zobrazit
Odpověď z 25.5.2023

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Zobrazit
Odpověď z 28.7.2023

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Zobrazit
Odpověď z 21.9.2023

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Zobrazit
Odpověď z 20.10. 2023

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Zobrazit
Odpověď z 23.10.2023

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Zobrazit
Odpověď z 2.11.2023

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Zobrazit

Sazebník úhrad za poskytování informací

Do sazebníku jsou započítány úhrady za náklady na pořízení kopií, opatření technických nosičů dat, odeslání informace žadateli a mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Dále uvádíme možnosti osvobození od úhrady nákladů.

Náklady na pořízení kopií
a) za pořízení jednostranné kopie formátu A4 – 1,50,-Kč
b) za pořízení oboustranné kopie formátu A4 – 2,60,-Kč
c) výše úhrady za pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie jiného formátu než A4 se stanoví jako poměrný násobek sazby, byť i částečně zaplněné, formátu A4
Náklady na opatření technických nosičů dat
a) za 1ks diskety, pokud tuto formu vyžaduje žadatel – 8,-Kč
b) za 1ks CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel – 6,-Kč
c) za 1ks DVD (4,7GB), pokud tuto formu vyžaduje žadatel – 8,-Kč
d) v případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat
Náklady na odeslání informace žadateli
a) Náklady na použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
a) Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace činí náklady za každou celou hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání 251,-Kč
Osvobození od úhrady nákladů
a) úhrada na balné se nevyžaduje
b) pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace celkově kratší než 1 hodinu, úhrada nákladů podle bodu IV písm. a) se nevyžaduje
c) pokud celkové náklady na poskytnutí informace po uplatnění osvobození podle písm. a) a b) jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 100,-Kč, poskytuje se informace bezplatně

Reakce na nepravdivé informace uvedené v rozhovoru na lidovky.cz

21. 04. 2014
Paní Demeterová ve jménu boje za získání azylu pro svou klientku Z. G. uvádí v rozhovoru čtenáře v omyl uvedením nepravdivých informací, kterým se musíme jako organizace jednoznačně bránit
Paní Demeterová tvrdí, že se klientce Z. G. nevěnoval žádný psycholog ani psychiatr. Není to pravda. Klientce i její matce byla psychologická pomoc nabízena hned po příchodu do pobytového střediska. Tu však obě odmítaly. Vzápětí po zmiňované události, hned v nemocnici, byl klientce prokazatelně doporučen rozhovor s psychologem/psychiatrem i s kontaktem a datem možné intervence. Po návratu z nemocnice byl Z. G. znovu nabídnut psycholog, což tentokrát uvítala. Již po několika dnech však středisko opustila. Objednání a intervence tak proběhla až po jejím návratu.
Nikdo matce paní Z. G. nevyhrožoval odebráním dětí. Sociální pracovníci jsou ve středisku, aby klientům pomáhali, nemají v tomto směru ani žádné pravomoci. Dále paní Demeterová uvádí, že matka jmenované neměla ani peníze na autobus a že její dcera nemá peníze na léky. Je třeba uvést, že žadatelé o mezinárodní ochranu jsou pojištěnci VZP ve stejném rozsahu jako občan České republiky. Je plným právem každého klienta požádat předem o proplacení jízdného kvůli návštěvě či návratu ze zdravotnického zařízení a klientům je běžně vyhovováno. Klienti také mohou o proplácení léků, které jsou pro ně finančně neúnosné, požádat neziskové organizace.
Není pravdivá ani finanční částka, kterou mají údajně dostávat zmiňovaní klienti. Celé rodině je vyplácena částka rovná životnímu minimu, a to ve stejné výši jako každé české rodině, která se ocitne v dlouhodobé finanční nouzi. Výše částky je daná zákonem, v tomto případě se vypočítává pro celou rodinu žijící ve společné domácnosti. Pro ilustraci, finanční částka poskytnutá matce paní Z. G. činí 3140 Kč, Z. G. dostává 2450 Kč a její dva synové 2140 Kč a 1740 Kč. Částka pro celou rodinu tak činí 9470 Kč měsíčně. Tuto částku lze ze zákona totiž vyplatit klientům pouze za dny, kdy jsou ve středisku fyzicky přítomni. To Z. G. velice často nebyla.
Rozumím tomu, že paní Demeterová chce Z. G. pomoci v její nesnadné situaci, ale neměla by při tomto úsilí používat účelová a nepravdivá tvrzení.

Přesídlovací akce – rok 2012

21. 04. 2014
Přesídlování je jedním z nástrojů řešení neuspokojivé uprchlické situace ve světě a je uplatňováno jako jeden z účinných nástrojů humanitární pomoci v oblastech, kde dochází k porušování lidských práv. V praxi to znamená, že si země, která přesídluje, „přiveze“ uprchlíky, kteří museli opustit svou vlast, ale jsou v zemi, která pro ně není bezpečná.
V rámci přesídlování přijala Česká republika v prosinci minulého roku skupinu 25 barmských uprchlíků, kteří pobývali přechodně v Malajsii. Protože Malajsie neuznává z hlediska mezinárodního ani národního práva uprchlíky, nepobývali zde legálně, a proto jim hrozila např. deportace do Barmy. Velmi omezený byl rovněž jejich přístup např. ke vzdělání nebo zdravotní péči. Všichni uprchlíci jsou příslušníky barmských národnostních menšin.
Po příjezdu do České republiky v prosinci loňského roku byli ubytováni v integračním azylovém středisku Správy uprchlických zařízení v Ústí nad Labem. Ve středisku se jim věnují sociální pracovníci, kteří jim pomáhají při adaptaci, seznamování se s českou společností (pochází z odlišného sociokulturního prostředí) a každodenním životem, překonávání nastalých problémů.
Protože klienti přijeli do velmi chladného počasí, bylo hned po příjezdu primární dovybavit je obuví a oblečením. Velká část oblečení a obuvi byla získána z darů, další oblečení se klientům dokupovalo v lednu. Po týdnu v České republice začali klienti navštěvovat intenzivní kurz českého jazyka, zajištěný firmou Skřivánek pro dospělé klienty a ZŠ Ústí nad Labem, kam dochází do školy děti. V lednu začal sociokulturní kurz v barmštině zajišťovaný Barmským centrem. Na klienty ještě čeká kurz reálií a kurz práce na PC. Po celou dobu je klientům poskytováno tlumočení.
Část poskytovaných služeb (tlumočení, výše zmíněné kurzy, nákup oblečení) je hrazena z prostředků Evropského uprchlického fondu v rámci projektu EUF 2011-21 První kroky v České republice – podpora integrace barmských uprchlíků.

Usnesení vlády

Usnesení vlády o příspěvcích a dotacích pro obce

Usnesení vlády č. 303/2016

o změně výše příspěvku obcí na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území, a to od 1. 1. 2016

Zobrazit
Usnesení vlády č. 286/2016

o Zásadách pro poskytování příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti se zařízením na jejím území

Zobrazit
Usnesení vlády č. 287/2016

o Společných zásadách pro poskytování jednorázové dotace ze státního rozpočtu ČR na rozvoj obce, na jejímž území se nachází azylové zařízení nebo zařízení pro zajištění cizinců

Zobrazit

Interní protikorupční program

Nenašli jste potřebné informace? Ozvěte se nám, pokusíme se vám pomoci.