Staráme se. To je náš úkol.
Potřebujete nás rychle kontaktovat?
Nejrychleji to jde přes elektronický formulář.
Napsat zprávu
27. 6. 2023
Výroční zpráva SUZ MV za rok 2022

O činnosti naší organizace za uplynulý rok se dočtete ve výroční zprávě za rok 2022. Najdete zde nejen popis naší činnosti, strukturu a poslání, ale i statistická data, údaje o zaměstnancích a finanční zprávu, včetně výsledků finančních, vnitřních a vnějších kontrol a auditů. / celý článek

Vyplňte prosím kontaktní formulář

Vyplňte prosím všechny povinné údaje

/ Údaje s * jsou povinné

ŽÁDOST O POVOLENÍ KE VSTUPU

POUČENÍ O PRAVIDLECH OSOBNÍCH NÁVŠTĚV A NÁVŠTĚV ZA ÚČELEM POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ POMOCI KONANÉ V PŘIJÍMACÍM STŘEDISKU NA MEZINÁRODNÍM LETIŠTI

Před umožněním vstupu do přijímacího střediska na mezinárodním letišti je nezbytně nutné seznámit se s následujícími informacemi:

 1. O povolení vstupu do přijímacího střediska rozhoduje vedoucí přijímacího střediska.
 2. O povolení vstupu sdělovacích prostředků do přijímacího střediska rozhoduje ředitel SUZ.
 3. Pokud chcete vstoupit do střediska, vyplňte uvedený formulář. Odpověď Vám bude zaslána na Vámi uvedený e-mail.
 4. Administrativní úkony spojené se vstupem do neveřejné části letiště jsou plně v kompetenci Letiště Praha, a. s., proto je nutné podat žádost o povolení ke vstupu minimálně 1 pracovní den (zároveň alespoň 24 hodin) před vstupem.
 5. Při pohybu po neveřejné části letiště včetně prostor samotného přijímacího střediska jste povinen/povinna respektovat Pravidla pro vstup osob a vjezd vozidel a pro jejich pobyt v neveřejném prostoru letiště Praha-Ruzyně (zejména vzít na vědomí, že tato pravidla neumožňují více než 30 vstupů v kalendářním roce) a dbát pokynů Policie České republiky, zaměstnanců Letiště Praha, a. s., Správy uprchlických zařízení MV.
 6. Z důvodu bezpečnosti nelze do střediska vnášet věci způsobilé vážně ohrozit zdraví nebo život člověka nebo poškodit majetek nebo vnášet věci, které by mohly svým množstvím nebo povahou narušit pořádek nebo škodit zdraví.
 7. Do střediska nelze vnášet alkohol nebo jiné návykové látky.
 8. V přijímacím středisku je zakázáno fotografování a pořizování obrazových záznamů.
 9. V přijímacím středisku nelze ubytovaným předávat žádná elektronická komunikační zařízení (např. mobilní telefony).
 10. Osobní návštěvu může žadatel přijmout v prostoru, který je k tomuto účelu zřízen a viditelně označen (návštěvní místnost), a to v návštěvních hodinách.
 11. Návštěvní hodiny jsou stanoveny od 7:00 do 19:00 hod; vedoucí PřS má právo v souvislosti s kapacitními možnostmi návštěvních místností průběh osobních návštěv režimově upravit.
 12. Za účelem prokázání Vaší totožnosti musíte u sebe mít občanský průkaz EU nebo cestovní pas, shodný s údaji uvedenými ve formuláři. Jiné doklady prokazující totožnost nejsou Letištěm Praha, a.s. akceptovány.

V případě nedodržení těchto zásad nemusí být návštěva umožněna, případně může být předčasně ukončena.

Pravidla pro vstup osob a vjezd vozidel a pro jejich pobyt v neveřejném prostoru LKPR

Údaje o žadateli o povolení vstupu:

Kontaktní údaje:

Žádám o povolení ke vstupu pro (jméno, příjmení, číslo občanského průkazu EU nebo cestovního pasu):


Vyplňte prosím všechny povinné údaje

/ Údaje s * jsou povinné

Nenašli jste potřebné informace? Ozvěte se nám, pokusíme se vám pomoci.