Staráme se. To je náš úkol.
Potřebujete nás rychle kontaktovat?
Nejrychleji to jde přes elektronický formulář.
Napsat zprávu
1. 7. 2024
Výroční zpráva SUZ MV za rok 2023

O činnosti naší organizace za uplynulý rok se dočtete ve výroční zprávě za rok 2023. Najdete zde nejen popis naší činnosti, strukturu a poslání, ale i statistická data, údaje o zaměstnancích a finanční zprávu, včetně výsledků finančních, vnitřních a vnějších kontrol a auditů. / celý článek

Vyplňte prosím kontaktní formulář

Vyplňte prosím všechny povinné údaje

/ Údaje s * jsou povinné

Portfolio služeb

Máte zájem u nás pracovat? Nebo byste u nás chtěl/a vykonávat studijní praxi? Stačí nás kontaktovat.

Hlavní oblasti služeb

Provozujeme
několik rozdílných druhů zařízení
Více informací
Poskytujeme
služby pěti hlavním skupinám klientů
Více informací
Zajišťujeme
realizaci dobrovolných návratů do země původu
Více informací
Zabezpečujeme
ekonomický servis pro odbor azylové
a migrační politiky MV
Více informací
Působíme
na laickou i odbornou veřejnost
a spolupracujeme s řadou institucí a organizací
Více informací
Participujeme
na programech přesídlení
 
Více informací

Péče o klienty

Poskytování sociálních služeb v zařízeních Správy je jednou ze základních služeb, které klientům poskytujeme. Správa sice není poskytovatelem sociálních služeb dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ale naši sociální pracovníci jsou kvalifikováni dle podmínek tohoto zákona a prioritou Správy je poskytování co nejkvalitnějších služeb profesionálně vzdělaným a vyškoleným personálem.

Spolufinancové projekty

V první polovině roku 2015 vznikl projekt AMIF/1/04 financovaný z Azylového, migračního a integračního fondu, v jehož rámci fungovala Centra ve všech devíti krajích. Od 1.7.2016 pokračuje provoz Center v rámci jednotlivých projektů, které jsou i nadále financovány z Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF). Projekty nesou název kraje, ve kterém jsou služby Centra provozovány:

Mezinárodní spolupráce

Již od roku 2001 je Správa zapojená do European Network of Asylum Reception Organisations. Jde o neformální síť organizací, které ve svých zemích provozují přijímací a pobytová střediska. Jádrem spolupráce jsou dvakrát za rok týdenní výměnné stáže, které jsou zaměřené na výměnu expertních informací a získávání zkušeností v jednotlivých oblastech přijímání žadatelů o udělení mezinárodní ochrany. Výstupy jsou každým rokem bilancovány na závěrečné konferenci, kde se potkávají všichni účastníci výměnných stáží. Česká republika je častým hostitelem této konference.

Dobrovolné návraty

Program dobrovolných návratů je realizován SUZ MV na základě § 54a zákona o azylu a je určen pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany, kteří vzali svou žádost o mezinárodní ochranu zpět. Dobrovolný návrat nabízí cizincům bezpečný a důstojný návrat domů.

Při realizaci repatriace zajišťuje SUZ MV bezplatný nákup letenky/jízdenky domů, přímou asistenci například při pořizování cestovních dokladů nebo při odjezdu a poradenství. V případě, že klientovi není možné zajistit letenku až do jím zvolené destinace, je mu vyplacen příspěvek na dopravu v cílové zemi.

Dále může SUZ MV poskytnout v případě zájmu ubytování po dobu vyřizování dobrovolného návratu a v případě potřeby další nezbytnou asistenci jako zajištění cestovního dokladu, zajištění odvozu na místo odjezdu z ČR nebo pomoc během případného přestupu v cizí zemi. Žadatel se navrací domů jako běžný turista a úřady v cílové zemi neznají důvod jeho pobytu v ČR – jedná se tedy o dobrovolnou a důstojnou volbu. Program je přínosný pro obě strany – neúspěšný žadatel o mezinárodní ochranu se vyhne riziku nelegálního pobytu a z toho plynoucích důsledků, pro Českou republiku je dobrovolný návrat cizince ekonomicky výhodnější než jeho další pobyt na území.

Jste cizinec a máte zájem o dobrovolný návrat? Poskytneme vám poradenství a další pomoc spojenou s návratem.

Státní integrační program

Správa uprchlických zařízení MV se stala na základě Usnesení vlády ČR č. 36 ze dne 16. ledna 2017 o změně usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2015 č. 954, o státním integračním programu pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících, generálním poskytovatelem integračních služeb.

Asistence oprávněným osobám je ze strany SUZ MV a ostatních subjektů poskytována zejména v oblasti bydlení, zaměstnávání, vzdělávání a v oblasti sociální a zdravotní. Oblasti integrace jsou vyjmenovány ve výše uvedeném Usnesení vlády a zahrnují veškeré aspekty života držitelů mezinárodní ochrany v ČR.

SUZ MV navázala a udržuje smluvní vztahy s neziskovými organizacemi působícími na poli integrace, otevřela pět kontaktních míst (Praha, Brno, Ústí nad Labem, Pardubice a Ostrava), ve kterých služby SIP poskytuje celkem osm sociálních pracovníků.

Více informací na webu integracniprogram.cz.

Web Státního integračního programu

Přesídlování

Přesídlování je jedním z nástrojů trvalého řešení uprchlické situace ve světě. V praxi to znamená, že si země, která přesídluje, přijme uprchlíky, kteří museli opustit svou vlast (např. Barmu), ale přebývají v zemi, která pro ně není bezpečná (např. Malajsie, která není signatářem Ženevské konvence), přičemž v této zemi pobývají pod mandátem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Česká republika je stále zatím spíše „začátečníkem“ na poli přesídlování oproti tradičním přesídlovacím zemím jako např. Spojené státy, Kanada, Austrálie, Švédsko, Norsko, Holandsko nebo Velká Británie, a to jak zkušenostmi, tak počty přesídlovaných osob. Na druhou stranu považujeme naše dosavadní zkušenosti s přesídlováním za cenné.

Správa se podílí na realizaci přesídlovacího programu od roku 2005, kdy do ČR přicestovala skupina uzbeckých uprchlíků. V roce 2007 to byla skupina kubánských uprchlíků, následovalo přesídlení několika barmských rodin ve dvou vlnách v letech 2008 a 2009, v roce 2010 a 2012 pak přesídlení dalších skupin uprchlíků z Barmy a jedné kubánské rodiny.

Úkolem Správy je zajistit pro přesídlence ubytování (ve standardně vybavených ubytovacích jednotkách s možností samostatného vaření – obvykle v některém integračním azylovém středisku Správy) a zejména hned po příjezdu zajistit jejich další základní materiální potřeby (ošacení apod.).

Pro přesídlené osoby zajišťuje Správa následně různé kurzy, které jim mají pomoci ke zdárné integraci do české společnosti – např. kurz českého jazyka, kurz reálií. Po celou dobu pobytu přesídlenců ve středisku je jim k dispozici sociální pracovník či je pro ně zajištěno tlumočení. Hlavním cílem práce sociálního pracovníka je připravit přesídlence na odchod ze střediska (cca po šesti měsících až roce) a zapojení se do běžného života. Tyto činnosti jsou pak zajišťovány dalšími aktéry, zejména ministerstvem vnitra, obcemi, které nabízejí integrační byty a spolupracujícími nevládními organizacemi.

Spolupracujeme

ASIM, o.s.    /    Organizace pro pomoc uprchlíkům    /      Diakonie - Českobratrské církve evangelické    Farní charita Česká Lípa    /    Arcidiecézní charita Praha    /    Diecézní charita Brno    /    Oblastní charita Ústí nad Orlicí     /    Diecézní charita Hradec Králové    /    Masarykova univerzita Brno    /    Diecézní charita Litoměřice    /    Církevní střední zdravotnická škola, s.r.o.    /    SOZE    /    ADRA, o.p.s.    /    Charita Plzeň    /      Chance 4 Children    /    Zdravotní klaun    /    Česká advokátní komora    /    Advokátní kancelář Lechovský&Backa    /    LDS Charites    /    BJB Žatec    /    Ředitelství služby cizinecké policie    /    Odbor azylové a migrační politiky MV    /    Zdravotnické zařízení MV

 

Nenašli jste potřebné informace? Ozvěte se nám, pokusíme se vám pomoci.