Statistiky ubytovaných klientů k 2. 10. 2017 

Aktualizace 2. října 2017

Přijímací a pobytová střediska     Zařízení pro zajištění cizinců

Muži 147       Muži 57
Ženy 93   Ženy 2
Děti 86   Děti 0
CELKEM 326   CELKEM 59

 

Počet ubytovaných klientů v integračních azylových střediscích - 65.

Nejčastější státní příslušnosti klientů v pobytových, přijímacích a integračních střediscích - Ukrajina, Ázerbajdžán, Arménie.

Nejčastější státní příslušnosti klientů v zařízeních pro zajištění cizinců - Ukrajina, Vietnam, Moldavsko.