Statistiky ubytovaných klientů k 19. 5. 2017 

19 Kvetna

Aktualizace 19. května 2017

Přijímací a pobytová střediska     Zařízení pro zajištění cizinců

Muži 147       Muži 64
Ženy 86   Ženy 14
Děti 62   Děti 0
CELKEM 295   CELKEM 78

 

Počet ubytovaných klientů v integračních azylových střediscích - 83.

Nejčastější státní příslušnosti klientů v pobytových, přijímacích a integračních střediscích - Ukrajina, Ázerbajdžán, Rusko, Irák.

Nejčastější státní příslušnosti klientů v zařízeních pro zajištění cizinců - Ukrajina, Vietnam, Moldavsko.