Statistiky ubytovaných klientů k 13. 6. 2017 

Aktualizace 13. června 2017

Přijímací a pobytová střediska     Zařízení pro zajištění cizinců

Muži 157       Muži 72
Ženy 92   Ženy 19
Děti 67   Děti 0
CELKEM 316   CELKEM 91

 

Počet ubytovaných klientů v integračních azylových střediscích - 82.

Nejčastější státní příslušnosti klientů v pobytových, přijímacích a integračních střediscích - Ukrajina, Ázerbajdžán, Arménie, Gruzie.

Nejčastější státní příslušnosti klientů v zařízeních pro zajištění cizinců - Ukrajina, Vietnam, Nigérie.