Statistiky ubytovaných klientů k 1. 8. 2017 

Aktualizace 1. srpna 2017

Přijímací a pobytová střediska     Zařízení pro zajištění cizinců

Muži 149       Muži 63
Ženy 101   Ženy 4
Děti 80   Děti 0
CELKEM 330   CELKEM 67

 

Počet ubytovaných klientů v integračních azylových střediscích - 61.

Nejčastější státní příslušnosti klientů v pobytových, přijímacích a integračních střediscích - Ukrajina, Ázerbajdžán, Arménie.

Nejčastější státní příslušnosti klientů v zařízeních pro zajištění cizinců - Ukrajina, Vietnam, Moldavsko.