Staráme se. To je náš úkol.
Potřebujete nás rychle kontaktovat?
Nejrychleji to jde přes elektronický formulář.
Napsat zprávu
27. 6. 2023
Výroční zpráva SUZ MV za rok 2022

O činnosti naší organizace za uplynulý rok se dočtete ve výroční zprávě za rok 2022. Najdete zde nejen popis naší činnosti, strukturu a poslání, ale i statistická data, údaje o zaměstnancích a finanční zprávu, včetně výsledků finančních, vnitřních a vnějších kontrol a auditů. / celý článek

Vyplňte prosím kontaktní formulář

Vyplňte prosím všechny povinné údaje

/ Údaje s * jsou povinné

O organizaci

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (dále jen SUZ MV) je organizační složka státu, jež spadá do působnosti vrchního ředitele ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání. Organizace byla zřízena k 1. lednu 1996. Vznikla vydělením z tehdejšího odboru pro uprchlíky (nyní odbor azylové a migrační politiky – OAMP), aby byl oddělen výkon státní správy v oblasti azylové politiky a správního řízení o udělení azylu od zabezpečování služeb žadatelům o udělení mezinárodní ochrany. SUZ MV se tak stala praktickým realizátorem části migrační a integrační politiky státu.

Potřebujete podrobnější informace? Kontaktujte nás

Od počátku svého fungování provozuje SUZ MV azylová zařízení – přijímací a pobytová střediska pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany a integrační azylová střediska pro držitele mezinárodní ochrany. Od roku 2006 SUZ MV provozuje zařízení pro zajištění cizinců, kam jsou umísťovány osoby, které na území České republiky pobývají nelegálně. Od roku 2009 SUZ MV provozuje také síť Center na podporu integrace cizinců v deseti krajích. SUZ MV zabezpečuje i ekonomický servis pro odbor azylové a migrační politiky MV (OAMP MV). V roce 2017 se SUZ MV stala generálním poskytovatelem integračních služeb v rámci Státního integračního programu.

Při realizaci azylové a migrační politiky SUZ MV úzce spolupracuje s dalšími složkami Ministerstva vnitra ČR – OAMP MV, Policií ČR (PČR) a Zdravotnickým zařízením (ZZMV).

Činnosti SUZ MV jsou mimo jiné vymezeny zákonem č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR a zákonem č. 325/1999 Sb. o azylu. SUZ MV se v rámci své činnosti řídí Zřizovací listinou.

Výroční zprávy

Další informace o dění v SUZ MV, jejích činnostech a aktivitách v jednotlivých letech naleznete ve výročních zprávách. Starší výroční zprávy naleznete v dokumentech.

Nenašli jste potřebné informace? Ozvěte se nám, pokusíme se vám pomoci.

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

Informace jsou zveřejněny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů/GDPR, dále jen „nařízení“) a v souladu s vnitrostátními předpisy o ochraně osobních údajů.

Správce osobních údajů

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

sídlo: Lhotecká 559/7, 143 00 Praha 12

doručovací adresa: P.O. BOX 110, 143 00 Praha 4

IČO: 604 98 021

Statutární orgán: Mgr. et Mgr. Pavel Bacík, ředitel

E-mailová adresa podatelny: podatelna@suz.cz

Telefon: +420 974 827 118

ID datové schránky: 7ruiypv

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

JUDr. Marek Mazanec

E-mailová adresa: poverenec@suz.cz

Telefon: +420 974 827 170

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

Zobrazit