Staráme se. To je náš úkol.
Potřebujete nás rychle kontaktovat?
Nejrychleji to jde přes elektronický formulář.
Napsat zprávu
7. 6. 2019
Ředitel Pavel Bacík přivítal v PřS Praha-Ruzyně poslance z Podvýboru pro migraci a azylovou politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Ve čtvrtek 6. června 2019 přivítal ředitel Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (SUZ MV) Pavel Bacík v Přijímacím středisku Praha-Ruzyně delegaci poslanců z Podvýboru pro migraci a azylovou politiku PS PČR. Do střediska nacházejícího se v tranzitním prostoru mezinárodního letiště Václava Havla přijala pozvání předsedkyně Helena Langšádlová, se svými kolegy Jaroslavem Bžochem, Pavlem Plzákem a Františkem Kopřivou. / celý článek

Vyplňte prosím kontaktní formulář

Vyplňte prosím všechny povinné údaje

/ Údaje s * jsou povinné

Projekty financované AMIF

Projekt SUZ – Rekonstrukce objektů v PoS Havířov a PoS Kostelec nad Orlicí

Projekt SUZ – Rekonstrukce objektů v PoS Havířov a PoS Kostelec nad Orlicí, reg. č. AMIF/8/01, je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (SUZ) realizuje od 1. 11. 2016 projekt s názvem „SUZ – Rekonstrukce objektů v PoS Havířov a PoS Kostelec nad Orlicí“, reg. č. AMIF/8/01, který je financovaný z Azylového, migračního a integračního fondu. Hlavním cílem projektu je rekonstrukce stávající přijímací infrastruktury, která má za cíl zkvalitnění ubytovacích podmínek pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany. Cílem rekonstrukce objektů v pobytových střediscích v Havířově a Kostelci nad Orlicí je snížení tepelných ztrát budov. Tím dojde ke zlepšení tepelné pohody pro ubytované, zvýšení standardu poskytovaných ubytovacích služeb a současně ke snížení provozních nákladů na vytápění.

Více v dokumentu.

Projekt AZ Havířov – koupě a rekonstrukce rozšiřujícího objektu

Projekt AZ Havířov – koupě a rekonstrukce rozšiřujícího objektu, reg. č. AMIF/14/01, je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (SUZ) realizuje od 1. 2. 2018 projekt s názvem „AZ Havířov – koupě a rekonstrukce rozšiřujícího objektu, reg. č. AMIF/14/01, který je financovaný z Azylového, migračního a integračního fondu.

Cílem projektu je nákup a rekonstrukce stavby přímo sousedící se stávajícím pobytovým a integračním střediskem Havířov. Bude vytvořena ubytovací kapacita pro žadatele o mezinárodní ochranu, včetně kapacit pro volný čas žadatelů a kanceláří pro zaměstnance SUZ MV a MV přímo pracující se žadateli či vyřizující jejich žádosti o mezinárodní ochranu.

Více v dokumentu.

Projekt Výměna oken a dveří v ZZC Bělá – Jezová a ZZC Vyšní Lhoty

Projekt Výměna oken a dveří v ZZC Bělá – Jezová a ZZC Vyšní Lhoty, reg. č. AMIF/19/02, je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (SUZ) realizuje od 1. 4. 2019 projekt s názvem „Výměna oken a dveří v ZZC Bělá – Jezová a ZZC Vyšní Lhoty,
reg. č. AMIF/19/02, který je financovaný z Azylového, migračního a integračního fondu.

Cílem projektu je zlepšení kvality podmínek pobytu zajištěných cizinců
v Zařízeních pro zajištění cizinců SUZ MV. Rekonstrukce bude zaměřena zejména na výměnu oken a dveří v objektech 2, 3 a 5 v ZZC Bělá – Jezová (Středočeský kraj) a výměnu oken a dveří v objektech 4 a 5 ZZC Vyšní Lhoty (Moravskoslezský kraj). Kromě zkvalitnění ubytovacích podmínek dojde ke snížení tepelných ztrát budov, čímž se sníží energetická náročnost budov a provozní náklady a současně se zlepší tepelná pohoda pro ubytované.

Více v dokumentu.

Projekt Vybudování čistírny odpadních vod pro objekt ZZC Balková

Projekt Vybudování čistírny odpadních vod pro objekt ZZC Balková, reg. č. AMIF/19/01, je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (SUZ) realizuje od 1. 4. 2019 projekt s názvem „Vybudování čistírny odpadních vod pro objekt ZZC Balková“,
reg. č. AMIF/19/01, který je financovaný z Azylového, migračního a integračního fondu.

Cílem projektu je zlepšení kvality podmínek pobytu zajištěných cizinců v Zařízení pro zajištění cizinců SUZ MV prostřednictvím výstavby nové čistírny odpadních vod
a souvisejících úprav, čímž současně dojde ke zvýšení hygienického standardu ubytovaných klientů a zaměstnanců SUZ MV i ostatních složek vykonávajících činnost v zařízení. Současně minimalizuje možnost vzniku ekologických dopadů provozu objektu na okolní krajinu a spodní vody.

Více v dokumentu.

Nenašli jste potřebné informace? Ozvěte se nám, pokusíme se vám pomoci.