Staráme se. To je náš úkol.
Potřebujete nás rychle kontaktovat?
Nejrychleji to jde přes elektronický formulář.
Napsat zprávu
15. 3. 2019
Ředitel Bacík představil práci SUZ MV na Podvýboru pro migraci a azylovou politiku PS PČR

Ředitel Správy uprchlických zařízení MV Pavel Bacík se dne 14. března zúčastnil na pozvání předsedkyně Podvýboru pro migraci a azylovou politiku Heleny Langšádlové pravidelné schůze podvýboru. Hlavním bodem jednání bylo vystoupení ředitele Bacíka, kdy poslancům představil poslání a činnost Správy uprchlických zařízení MV. Jeho vystoupení se setkalo s velkým zájmem členů podvýboru, kteří rozpoutali velmi živou diskusi, do které se s odbornými poznámkami rovněž připojili i pozvaní zástupci Odboru azylové a migrační politiky MV, vedoucí odd. zahraničních vztahů OAMP Tomáš Urubek a vedoucí odd. přesídlování a integrace azylantů Petr Novák. / celý článek

Vyplňte prosím kontaktní formulář

Vyplňte prosím všechny povinné údaje

/ Údaje s * jsou povinné

Projekty financované AMIF

Projekt SUZ – Rekonstrukce objektů v PoS Havířov a PoS Kostelec nad Orlicí

Projekt SUZ – Rekonstrukce objektů v PoS Havířov a PoS Kostelec nad Orlicí, reg. č. AMIF/8/01, je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (SUZ) realizuje od 1. 11. 2016 projekt s názvem „SUZ – Rekonstrukce objektů v PoS Havířov a PoS Kostelec nad Orlicí“, reg. č. AMIF/8/01, který je financovaný z Azylového, migračního a integračního fondu. Hlavním cílem projektu je rekonstrukce stávající přijímací infrastruktury, která má za cíl zkvalitnění ubytovacích podmínek pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany. Cílem rekonstrukce objektů v pobytových střediscích v Havířově a Kostelci nad Orlicí je snížení tepelných ztrát budov. Tím dojde ke zlepšení tepelné pohody pro ubytované, zvýšení standardu poskytovaných ubytovacích služeb a současně ke snížení provozních nákladů na vytápění.

Více v dokumentu.

Projekt AZ Havířov – koupě a rekonstrukce rozšiřujícího objektu

Projekt AZ Havířov – koupě a rekonstrukce rozšiřujícího objektu, reg. č. AMIF/14/01, je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (SUZ) realizuje od 1. 2. 2018 projekt s názvem „AZ Havířov – koupě a rekonstrukce rozšiřujícího objektu, reg. č. AMIF/14/01, který je financovaný z Azylového, migračního a integračního fondu.

Cílem projektu je nákup a rekonstrukce stavby přímo sousedící se stávajícím pobytovým a integračním střediskem Havířov. Bude vytvořena ubytovací kapacita pro žadatele o mezinárodní ochranu, včetně kapacit pro volný čas žadatelů a kanceláří pro zaměstnance SUZ MV a MV přímo pracující se žadateli či vyřizující jejich žádosti o mezinárodní ochranu.

Více v dokumentu.

Projekt Výměna oken a dveří v ZZC Bělá – Jezová a ZZC Vyšní Lhoty

Projekt Výměna oken a dveří v ZZC Bělá – Jezová a ZZC Vyšní Lhoty, reg. č. AMIF/19/02, je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (SUZ) realizuje od 1. 4. 2019 projekt s názvem „Výměna oken a dveří v ZZC Bělá – Jezová a ZZC Vyšní Lhoty,
reg. č. AMIF/19/02, který je financovaný z Azylového, migračního a integračního fondu.

Cílem projektu je zlepšení kvality podmínek pobytu zajištěných cizinců
v Zařízeních pro zajištění cizinců SUZ MV. Rekonstrukce bude zaměřena zejména na výměnu oken a dveří v objektech 2, 3 a 5 v ZZC Bělá – Jezová (Středočeský kraj) a výměnu oken a dveří v objektech 4 a 5 ZZC Vyšní Lhoty (Moravskoslezský kraj). Kromě zkvalitnění ubytovacích podmínek dojde ke snížení tepelných ztrát budov, čímž se sníží energetická náročnost budov a provozní náklady a současně se zlepší tepelná pohoda pro ubytované.

Více v dokumentu.

Projekt Vybudování čistírny odpadních vod pro objekt ZZC Balková

Projekt Vybudování čistírny odpadních vod pro objekt ZZC Balková, reg. č. AMIF/19/01, je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (SUZ) realizuje od 1. 4. 2019 projekt s názvem „Vybudování čistírny odpadních vod pro objekt ZZC Balková“,
reg. č. AMIF/19/01, který je financovaný z Azylového, migračního a integračního fondu.

Cílem projektu je zlepšení kvality podmínek pobytu zajištěných cizinců v Zařízení pro zajištění cizinců SUZ MV prostřednictvím výstavby nové čistírny odpadních vod
a souvisejících úprav, čímž současně dojde ke zvýšení hygienického standardu ubytovaných klientů a zaměstnanců SUZ MV i ostatních složek vykonávajících činnost v zařízení. Současně minimalizuje možnost vzniku ekologických dopadů provozu objektu na okolní krajinu a spodní vody.

Více v dokumentu.

Nenašli jste potřebné informace? Ozvěte se nám, pokusíme se vám pomoci.