Staráme se. To je náš úkol.
Potřebujete nás rychle kontaktovat?
Nejrychleji to jde přes elektronický formulář.
Napsat zprávu
15. 3. 2019
Ředitel Bacík představil práci SUZ MV na Podvýboru pro migraci a azylovou politiku PS PČR

Ředitel Správy uprchlických zařízení MV Pavel Bacík se dne 14. března zúčastnil na pozvání předsedkyně Podvýboru pro migraci a azylovou politiku Heleny Langšádlové pravidelné schůze podvýboru. Hlavním bodem jednání bylo vystoupení ředitele Bacíka, kdy poslancům představil poslání a činnost Správy uprchlických zařízení MV. Jeho vystoupení se setkalo s velkým zájmem členů podvýboru, kteří rozpoutali velmi živou diskusi, do které se s odbornými poznámkami rovněž připojili i pozvaní zástupci Odboru azylové a migrační politiky MV, vedoucí odd. zahraničních vztahů OAMP Tomáš Urubek a vedoucí odd. přesídlování a integrace azylantů Petr Novák. / celý článek

Vyplňte prosím kontaktní formulář

Vyplňte prosím všechny povinné údaje

/ Údaje s * jsou povinné

ŽÁDOST O POVOLENÍ KE VSTUPU

POUČENÍ O PRAVIDLECH OSOBNÍCH NÁVŠTĚV A NÁVŠTĚV ZA ÚČELEM POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ POMOCI KONANÉ V PŘIJÍMACÍM STŘEDISKU NA MEZINÁRODNÍM LETIŠTI

Před umožněním vstupu do přijímacího střediska na mezinárodním letišti je nezbytně nutné seznámit se s následujícími informacemi:

 1. O povolení vstupu do přijímacího střediska rozhoduje vedoucí přijímacího střediska.
 2. O povolení vstupu sdělovacích prostředků do přijímacího střediska rozhoduje ředitel SUZ.
 3. Pokud chcete vstoupit do střediska, vyplňte uvedený formulář. Odpověď Vám bude zaslána na Vámi uvedený e-mail.
 4. Administrativní úkony spojené se vstupem do neveřejné části letiště jsou plně v kompetenci Letiště Praha, a. s., proto je nutné podat žádost o povolení ke vstupu nejpozději 24 hodin před vstupem.
 5. Při pohybu po neveřejné části letiště včetně prostor samotného přijímacího střediska jste povinen/povinna dbát pokynů Policie České republiky, zaměstnanců Letiště Praha, a. s., Správy uprchlických zařízení MV.
 6. Z důvodu bezpečnosti nelze do střediska vnášet věci způsobilé vážně ohrozit zdraví nebo život člověka nebo poškodit majetek nebo vnášet věci, které by mohly svým množstvím nebo povahou narušit pořádek nebo škodit zdraví.
 7. Do střediska nelze vnášet alkohol nebo jiné návykové látky.
 8. V přijímacím středisku je zakázáno fotografování a pořizování obrazových záznamů.
 9. V přijímacím středisku nelze ubytovaným předávat žádná elektronická komunikační zařízení (např. mobilní telefony).
 10. Osobní návštěvu může žadatel přijmout v prostoru, který je k tomuto účelu zřízen a viditelně označen (návštěvní místnost), a to v návštěvních hodinách.
 11. Návštěvní hodiny jsou stanoveny od 7:00 do 19:00 hod; vedoucí PřS má právo v souvislosti s kapacitními možnostmi návštěvních místností průběh osobních návštěv režimově upravit.
 12. Za účelem prokázání Vaší totožnosti musíte u sebe mít občanský průkaz nebo cestovní pas, shodný s údaji uvedenými ve formuláři. Jiné doklady prokazující totožnost nejsou Letištěm Praha, a.s. akceptovány.

V případě nedodržení těchto zásad nemusí být návštěva umožněna, případně může být předčasně ukončena.

Údaje o žadateli o povolení vstupu:

Kontaktní údaje:

Žádám o povolení ke vstupu pro (jméno, příjmení, číslo OP či jiného dokladu prokazujícího totožnost):


Vyplňte prosím všechny povinné údaje

/ Údaje s * jsou povinné

Nenašli jste potřebné informace? Ozvěte se nám, pokusíme se vám pomoci.