Staráme se. To je náš úkol.
Potřebujete nás rychle kontaktovat?
Nejrychleji to jde přes elektronický formulář.
Napsat zprávu
16. 1. 2019
SUZ MV je generálním poskytovatelem integračních služeb již dva roky

Již dva roky, přesně od 16. ledna 2017, je Správa uprchlických zařízení MV generálním poskytovatelem integračních služeb. Den před tímto výročím proběhlo bilanční setkání, kterého se účastnili představitelé SUZ MV a naši partneři - všichni poskytovatelé integračních služeb z řad neziskových organizací, zástupci UNHCR pro Českou republiku a odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR. / celý článek

Vyplňte prosím kontaktní formulář

Vyplňte prosím všechny povinné údaje

/ Údaje s * jsou povinné

ŽÁDOST O POVOLENÍ KE VSTUPU

POUČENÍ O PRAVIDLECH OSOBNÍCH NÁVŠTĚV A NÁVŠTĚV ZA ÚČELEM POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ POMOCI KONANÉ V PŘIJÍMACÍM STŘEDISKU NA MEZINÁRODNÍM LETIŠTI

Před umožněním vstupu do přijímacího střediska na mezinárodním letišti je nezbytně nutné seznámit se s následujícími informacemi:

 1. O povolení vstupu do přijímacího střediska rozhoduje vedoucí přijímacího střediska.
 2. O povolení vstupu sdělovacích prostředků do přijímacího střediska rozhoduje ředitel SUZ.
 3. Pokud chcete vstoupit do střediska, vyplňte uvedený formulář. Odpověď Vám bude zaslána na Vámi uvedený e-mail.
 4. Přijímací středisko Praha-Ruzyně je provozováno v pronajatých prostorách neveřejné části Letiště Praha, a. s. a proto je potřeba minimálně 1 den před plánovaným příchodem (do 14:30 hodin; pokud máte již schválený vstup do přijímacího střediska) kontaktovat telefonicky pracovníka přijímacího střediska (tel.: 974 883 797 nebo 296 669 655) a nahlásit mu své osobní údaje podle dokladu totožnosti, kterým se budete prokazovat pracovníkům Letiště Praha, a. s. při vstupu do neveřejné části letiště.
 5. Administrativní úkony spojené se vstupem do neveřejné části letiště jsou plně v kompetenci Letiště Praha, a. s.
 6. Při pohybu po neveřejné části letiště včetně prostor samotného přijímacího střediska jste povinen/povinna dbát pokynů Policie České republiky, zaměstnanců Letiště Praha, a. s., Správy uprchlických zařízení MV.
 7. Z důvodu bezpečnosti nelze do střediska vnášet věci způsobilé vážně ohrozit zdraví nebo život člověka nebo poškodit majetek nebo vnášet věci, které by mohly svým množstvím nebo povahou narušit pořádek nebo škodit zdraví.
 8. Do střediska nelze vnášet alkohol nebo jiné návykové látky.
 9. V přijímacím středisku je zakázáno fotografování a pořizování obrazových záznamů.
 10. V přijímacím středisku nelze ubytovaným předávat žádná elektronická komunikační zařízení (např. mobilní telefony).
 11. V případě že, požadujete návštěvu zde ubytované osoby za účelem poskytnutí právní pomoci, návštěva může proběhnout pouze v místnosti určené pro poskytování právní pomoci, do které Vás doprovodí zaměstnanec přijímacího střediska.
 12. V ostatních případech proběhne návštěva na návštěvní místnosti.

V případě nedodržení těchto zásad nemusí být návštěva umožněna, případně může být předčasně ukončena.

Údaje o žadateli o povolení vstupu:

Kontaktní údaje:

Žádám o povolení ke vstupu pro (jméno, příjmení, číslo OP či jiného dokladu prokazujícího totožnost):


Vyplňte prosím všechny povinné údaje

/ Údaje s * jsou povinné

Nenašli jste potřebné informace? Ozvěte se nám, pokusíme se vám pomoci.