Staráme se. To je náš úkol.
Potřebujete nás rychle kontaktovat?
Nejrychleji to jde přes elektronický formulář.
Napsat zprávu
28. 5. 2021
Jerusalema challenge v ZZC a PoS Bělá-Jezová

VIDEO Jerusalema challenge v ZZC a PoS Bělá-Jezová jako pomyslná tečka za koronavirovou krizí. Za maximální nasazení děkujeme všem zaměstnancům SUZ MV, i ostatním složkám, které se podílejí na chodu zařízení, tedy Zdravotnickému zařízení Ministerstva vnitra, Policie České republiky a zaměstnancům Odboru azylové a migrační politiky. / celý článek

Vyplňte prosím kontaktní formulář

Vyplňte prosím všechny povinné údaje

/ Údaje s * jsou povinné

ŽÁDOST O POVOLENÍ KE VSTUPU

POUČENÍ O PRAVIDLECH OSOBNÍCH NÁVŠTĚV A NÁVŠTĚV ZA ÚČELEM POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ POMOCI KONANÉ V PŘIJÍMACÍM STŘEDISKU NA MEZINÁRODNÍM LETIŠTI

Před umožněním vstupu do přijímacího střediska na mezinárodním letišti je nezbytně nutné seznámit se s následujícími informacemi:

 1. O povolení vstupu do přijímacího střediska rozhoduje vedoucí přijímacího střediska.
 2. O povolení vstupu sdělovacích prostředků do přijímacího střediska rozhoduje ředitel SUZ.
 3. Pokud chcete vstoupit do střediska, vyplňte uvedený formulář. Odpověď Vám bude zaslána na Vámi uvedený e-mail.
 4. Administrativní úkony spojené se vstupem do neveřejné části letiště jsou plně v kompetenci Letiště Praha, a. s., proto je nutné podat žádost o povolení ke vstupu minimálně 1 pracovní den (zároveň alespoň 24 hodin) před vstupem.
 5. Při pohybu po neveřejné části letiště včetně prostor samotného přijímacího střediska jste povinen/povinna respektovat Pravidla pro vstup osob a vjezd vozidel a pro jejich pobyt v neveřejném prostoru letiště Praha-Ruzyně (zejména vzít na vědomí, že tato pravidla neumožňují více než 30 vstupů v kalendářním roce) a dbát pokynů Policie České republiky, zaměstnanců Letiště Praha, a. s., Správy uprchlických zařízení MV.
 6. Z důvodu bezpečnosti nelze do střediska vnášet věci způsobilé vážně ohrozit zdraví nebo život člověka nebo poškodit majetek nebo vnášet věci, které by mohly svým množstvím nebo povahou narušit pořádek nebo škodit zdraví.
 7. Do střediska nelze vnášet alkohol nebo jiné návykové látky.
 8. V přijímacím středisku je zakázáno fotografování a pořizování obrazových záznamů.
 9. V přijímacím středisku nelze ubytovaným předávat žádná elektronická komunikační zařízení (např. mobilní telefony).
 10. Osobní návštěvu může žadatel přijmout v prostoru, který je k tomuto účelu zřízen a viditelně označen (návštěvní místnost), a to v návštěvních hodinách.
 11. Návštěvní hodiny jsou stanoveny od 7:00 do 19:00 hod; vedoucí PřS má právo v souvislosti s kapacitními možnostmi návštěvních místností průběh osobních návštěv režimově upravit.
 12. Za účelem prokázání Vaší totožnosti musíte u sebe mít občanský průkaz nebo cestovní pas, shodný s údaji uvedenými ve formuláři. Jiné doklady prokazující totožnost nejsou Letištěm Praha, a.s. akceptovány.

V případě nedodržení těchto zásad nemusí být návštěva umožněna, případně může být předčasně ukončena.

Pravidla pro vstup osob a vjezd vozidel a pro jejich pobyt v neveřejném prostoru LKPR

Údaje o žadateli o povolení vstupu:

Kontaktní údaje:

Žádám o povolení ke vstupu pro (jméno, příjmení, číslo OP či jiného dokladu prokazujícího totožnost):


Vyplňte prosím všechny povinné údaje

/ Údaje s * jsou povinné

Nenašli jste potřebné informace? Ozvěte se nám, pokusíme se vám pomoci.