Staráme se. To je náš úkol.
Potřebujete nás rychle kontaktovat?
Nejrychleji to jde přes elektronický formulář.
Napsat zprávu
27. 4. 2018
Ředitel Správy uprchlických zařízení MV ocenil zástupce spolupracujících měst a obcí

(GALERIE) Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra uspořádala 26. dubna již počtvrté setkání zástupců Ministerstva vnitra a měst a obcí, na jejichž území se nacházejí střediska SUZ MV. Ředitel SUZ MV Pavel Bacík na setkání ocenil představitele místních samospráv a poděkoval jim za vstřícnost a spolupráci při plnění úkolů SUZ MV spojených s naplňováním migrační a azylové politiky České republiky. / celý článek

Vyplňte prosím kontaktní formulář

Vyplňte prosím všechny povinné údaje

/ Údaje s * jsou povinné

Veřejné zakázky

V rámci národní infrastruktury pro elektronické zadávání (NIPEZ) využívá SUZ MV v souladu s § 214 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, k realizaci veřejných zakázek, u kterých je dána povinnost uveřejnění na profilu zadavatele, následující elektronické nástroje:

   

Neaktivní profil/y zadavatele:

Přehled veřejných zakázek vyhlášených Správou uprchlických zařízení MV, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 100tis. Kč bez DPH. Momentálně probíhající zakázky jsou zvýrazněny oranžovou barvou. Realizované veřejné zakázky jsou zvýrazněné zelenou barvou. Veřejné zakázky, které byly v průběhu zadávacího řízení zrušeny, jsou zvýrazněny červenou barvou.

V rámci transparentnosti uveřejňuje SUZ MV relevantní VZ, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 100tis. Kč bez DPH na svých webových stránkách.

Momentálně probíhající zakázky jsou zvýrazněny oranžovou barvou. Realizované veřejné zakázky jsou zvýrazněné zelenou barvou. Veřejné zakázky, které byly v průběhu zadávacího řízení zrušeny, jsou zvýrazněny červenou barvou.

Registr smluv
Zde SUZ MV uveřejňuje smlouvy dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv.

Věstník veřejných zakázek
Zde SUZ MV uveřejňuje veřejné zakázky, u kterých je dána povinnost uveřejnění ve věstníku VZ.

Portál veřejných zakázek
Na portálu VZ je možné získat komplexní informace o veřejných zakázkách a koncesích.

Nabídka k odprodeji nepotřebného majetku

Nabídka k odprodeji nepotřebného majetku

V návaznosti na Rozhodnuti ředitele Správy upchlických zařízení MV o nepotřebnosti majetku č.j.: UT 01909/2018 ze dne 19.1.2018 nabízíme k odprodeji nepotřebný majetek uvedený v příloze č. 1.

Majetek je dislokován v areálu Policejní akademie, Lhotecká 559/7, 14301 Praha 12. Prohlídka prodávaného majetku se uskuteční pouze na žádost zájemce na místě samém po dohodě na telefonním čísle 974 827 105.

Uvedené prodejní ceny jsou brány jako minimální. Majetek bude odprodán nejvyšší cenové nabidce v Kč. V případě shodných nabídkových cen bude provedeno losování. Své žádosti podávejte na formuláři, který je uveden v příloze č. 2 této nabídky, v uzavřených obálkách označených „NEOTVÍRAT – nabídkové řízení k odprodeji nepotřebného majetku s uvedením konkrétního čísla“.

Žádosti budou přijímány do 16. dubna 2018 poštou na  PO BOX 110, 143 00 Praha 4 nebo osobně do 14:00 hod. téhož dne  na adrese Lhotecká 559/7, 14301 Praha 12, budova A, 3 patro, kancelář č. 325. Po této době nebude brán na další nabídky zřetel.

Obálky s nabídkami budou otevřeny za přítomnosti vyřazovací komise Správy uprchlických zařízení MV dne 17. dubna 2018. Vybraní zájemci budou informování nejpozději do konce dubna 2018.

Případné informace podá Mgr. Petr Zygula, tel.  974827105,  e-mail: pzygula@suz.cz

Nenašli jste potřebné informace? Ozvěte se nám, pokusíme se vám pomoci.