Staráme se. To je náš úkol.
Potřebujete nás rychle kontaktovat?
Nejrychleji to jde přes elektronický formulář.
Napsat zprávu
22. 2. 2022
Informace pro návštěvy klientů v azylových zařízeních a zařízení pro zajištění cizinců/Information for the visitors of the clients in Asylum Centres and Facilities for the Detention of Foreigners

V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 je vydáno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které omezuje návštěvy v azylových zařízeních a zařízeních pro zajištění cizinců. / celý článek

Vyplňte prosím kontaktní formulář

Vyplňte prosím všechny povinné údaje

/ Údaje s * jsou povinné

Omezení návštěv v ZZC Vyšní Lhoty

V rámci protiepidemických opatření a na základě rozhodnutí Odboru zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra jsou do odvolání zakázány návštěvy v zařízení pro zajištění cizinců Vyšní Lhoty s výjimkou nezbytné právní nebo psychologické pomoci, kterou nelze zprostředkovat distančním způsobem.

V těchto výjimečných a nezbytných případech jsou pracovníci zajišťující právní nebo psychologickou pomoc povinni dodržovat zvýšené bezpečností a hygienické standardy, používat osobní ochranné pomůcky a dbát pokynů personálu ZZC.

Zároveň stále platí, že Veškeré návštěvy v zařízeních SUZ MV (ZZC, PřS, PoS) musí dle stanoviska odboru zdravotnického zabezpečení MV před vstupem předložit potvrzení o tom, že absolvovaly nejpozději 48 hodin před vstupem do zařízení SUZ MV RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo doloží potvrzení o skutečnosti, že v době 90 dnů před dnem požadovaného vstupu do zařízení SUZ MV prodělaly onemocnění COVID-19 viz.

Restrictions on visits to the Facility for the Detention of Foreigners in Vyšní Lhoty

Within the anti-epidemic measures and on the basis of a decision of the Department of Health Security of the Ministry of the Interior, visits to the Facility for the Detention of Foreigners in Vyšní Lhoty are prohibited until further notice, except for necessary legal or psychological service, which cannot be provided remotely.

In these exceptional and necessary cases, workers providing the legal or psychological service are obliged to follow increased safety and hygiene standards, use personal protective equipment and follow the instructions of staff of the Facility for the Detention of Foreigners in Vyšní Lhoty.

At the same time it still holds that all visits in RFA MOI facilities (FDF, RecC, RC) are obliged, according to the Department of Health Security of the Ministry of the Interior, submit confirmation with a negative SARS CoV-2 test result before entry. The requested test is RT-PCR examination or POC test. The test must not be taken later than 48 hours before entering RFA MOI facility, or the visits have to provide confirmation of the fact that in the period of 90 days before the day of the required entry into the RFA MOI facility suffered from the disease COVID-19 viz.

Ограничение посещений в ЗЗЦ Вышни Лготы

В связи с принятыми мерами безопасности и постановления Отдела здравоохранения Министерства внутренних дел, до отмены запрета, посетителям запрещено посещение Центр для задержания иностранцев Вышни Лготы, за исключением оказания неизбежной помощи юриста или психолога, которую нельзя обеспечить дистанционным способом.

В этих исключительных случаях, сотрудники, которые оказывают юридическую или психологическую помощь, должны соблюдать повышенную безопасность и гигиенические требования, обязаны воспользоваться средстquarantine parts of the facilityвами индивидуальной защиты и соблюдать инструкции персонала ззц. В то же время, согласно заключению Департамента безопасности здравоохранения Министерства внутренних дел, все посещения объектов MHC (центры содержания, приемные центры, центры размещения) должны сопровождаться подтверждением RT-PCR или POC для SARS CoV. -2 до входа, по крайней мере, за 48 часов до входа в учреждение МВ. CPS, с отрицательным результатом или с подтверждением того, что COVID-19 был перенесен за 90 дней до дня обязательного входа в CF CPS, см.

Víte o zajímavé akci která se děje u vás v kraji? Kontaktujte nás, rádi na ní upozorníme.
5. 4. 2022
ČRo na kurzu českého jazyka pro ukrajinské ženy v Centru na podporu integrace cizinců

REPORTÁŽ Centra na podporu integrace cizinců (CPIC), které Správa uprchlických zařízení MV provozuje v deseti krajích , přičemž ve Středočeském kraji na pěti pracovištích, mají aktuálně otevřeno přes 200 kurzů českého jazyka pro cizince, především ukrajinské občany a postupně se zařizují další. Na jednom z nich, ve CPICu v Benešově, byla se svým mikrofonem i redaktorka Českého rozhlasu.

25. 3. 2022
Reportáž ČRo ze zařízení v Benešově, kde se starají o stovku ukrajinských maminek s dětmi

REPORTÁŽ Správa uprchlických zařízení se v tuto chvíli stará o téměř 5000 ukrajinských občanů, kteří utíkají před hrůzami války. Většinu z nich ubytováváme buď v našich zařízeních, nebo v dalších státních ubytovacích objektech. 110 z nich, převážně maminek s dětmi, ubytoval Institut pro veřejnou správu Praha ve svém zařízení v Benešově, kde se o děti, ale i jejich maminky, a někdy i babičky, s neuvěřitelným nasazením vzorně starají, jak se o tom mohla přesvědčit i redaktorka ČRo.

10. 3. 2022
Důležité upozornění pro dodavatele ubytovacích služeb pro Správu uprchlických zařízení MV

Správa uprchlických zařízení nemůže a nebude hradit kapacity / lůžka, které nejsou písemně objednány Správou uprchlických zařízení.

Nenašli jste potřebné informace? Ozvěte se nám, pokusíme se vám pomoci