Staráme se. To je náš úkol.
Potřebujete nás rychle kontaktovat?
Nejrychleji to jde přes elektronický formulář.
Napsat zprávu
1. 7. 2024
Výroční zpráva SUZ MV za rok 2023

O činnosti naší organizace za uplynulý rok se dočtete ve výroční zprávě za rok 2023. Najdete zde nejen popis naší činnosti, strukturu a poslání, ale i statistická data, údaje o zaměstnancích a finanční zprávu, včetně výsledků finančních, vnitřních a vnějších kontrol a auditů. / celý článek

Vyplňte prosím kontaktní formulář

Vyplňte prosím všechny povinné údaje

/ Údaje s * jsou povinné

ŽÁDOST O POVOLENÍ KE VSTUPU

POUČENÍ O PRAVIDLECH OSOBNÍCH NÁVŠTĚV A NÁVŠTĚV ZA ÚČELEM POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ POMOCI KONANÉ V PŘIJÍMACÍM NEBO POBYTOVÉM STŘEDISKU

Před umožněním vstupu do střediska je nezbytně nutné seznámit se s následujícími informacemi:

 1. O povolení vstupu do střediska rozhoduje vedoucí střediska.
 2. O povolení vstupu sdělovacích prostředků do střediska rozhoduje ředitel SUZ.
 3. Pokud chcete vstoupit do střediska, vyplňte uvedený formulář. Odpověď Vám bude zaslána na Vámi uvedený e-mail.
 4. Při vstupu do střediska a při pohybu po něm jste povinen/povinna dbát pokynů zaměstnanců Správy uprchlických zařízení MV a bezpečnostní agentury.
 5. Při vstupu do střediska musíte prokázat svoji totožnost platným průkazem totožnosti.
 6. Z důvodu bezpečnosti nelze do střediska vnášet věci způsobilé vážně ohrozit zdraví nebo život člověka nebo poškodit majetek nebo vnášet věci, které by mohly svým množstvím nebo povahou narušit pořádek nebo škodit zdraví.
 7. Do střediska nelze vnášet alkohol nebo jiné návykové látky.
 8. Ve středisku je zakázáno fotografování a pořizování obrazových záznamů.
 9. Pokud budete mít u sebe věci, které by Vám neumožňovaly dodržet omezení vyjmenovaná v bodech 6-8 a nemůžete tyto věci zanechat na jiném místě mimo středisko, máte možnost uschovat je u pracovníků bezpečnostní agentury, případně tamtéž v uzamykatelných skříňkách.
 10. V přijímacím středisku nelze ubytovaným předávat žádná elektronická komunikační zařízení (např. mobilní telefony).
 11. V případě, že požadujete návštěvu zde ubytované osoby za účelem poskytnutí právní pomoci, návštěva může proběhnout pouze v místnosti určené pro poskytování právní pomoci, do které Vás doprovodí zaměstnanec přijímacího střediska.
 12. V ostatních případech proběhne návštěva na návštěvní místnosti.
 13. Návštěvy mohou probíhat v době od 6 do 22 hodin.

V případě nedodržení těchto zásad nemusí být návštěva umožněna, případně může být předčasně ukončena.

Údaje o žadateli o povolení vstupu:

Kontaktní údaje:

Žádám o povolení ke vstupu pro (jméno, příjmení, číslo OP či jiného dokladu prokazujícího totožnost):


Vyplňte prosím všechny povinné údaje

/ Údaje s * jsou povinné

Nenašli jste potřebné informace? Ozvěte se nám, pokusíme se vám pomoci.