Staráme se. To je náš úkol.
Potřebujete nás rychle kontaktovat?
Nejrychleji to jde přes elektronický formulář.
Napsat zprávu
27. 9. 2022
Výroční zpráva SUZ MV za rok 2021

O činnosti naší organizace za uplynulý rok se dočtete ve výroční zprávě za rok 2021. Najdete zde nejen popis naší činnosti, strukturu a poslání, ale i statistická data, údaje o zaměstnancích a finanční zprávu, včetně výsledků finančních, vnitřních a vnějších kontrol a auditů. / celý článek

Vyplňte prosím kontaktní formulář

Vyplňte prosím všechny povinné údaje

/ Údaje s * jsou povinné

Fungování Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině po 1. 4. 2023

Od 1. 4. 2023 přechází koordinace aktivit Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU) pod Ministerstvo vnitra.

KACPU budou i nadále fungovat ve všech krajích České republiky a budou poskytovat asistenci osobám prchajícím před ozbrojených konfliktem na Ukrajině s podáním žádostí o dočasnou ochranu a zajištěním ubytování v případech, kdy tyto osoby nemají zajištěné ubytování vlastní.

KACPU Praha s ohledem na nedostatek kapacit asistenci se zajištěním ubytování neposkytuje.

Jednotlivá KACPU budou fungovat vždy minimálně v pondělí, středu a pátek v úředních hodinách.

Nově budou vybraná místa poskytovat také krátkodobé přístřeší. Tuto možnost mohou využít osoby, které čekají na otevření KACPU (viz úřední hodiny) nebo ty, které čekají na udělení dočasné ochrany a nemají zajištěno vlastní ubytování. Místa poskytující krátkodobé přístřeší budou otevřena nepřetržitě v Brně, Ostravě a Praze.

 

Функціонування Регіональних центрів допомоги Україні після 1.4.2023 року

З 1.4.2023 року координація діяльності Регіональних центрів допомоги Україні (KACPU) буде передана Міністерству внутрішніх справ.

KACPU будуть надалі працювати у всіх регіонах Чеської Республіки та будуть надавати допомогу особам, які тікають від збройного конфлікту в Україні, шляхом подання заяв для отримання тимчасового захисту та надання житла у випадках, коли ці особи не мають власного житла.

KACPU Praha у зв’язку відсутністю можливостей не надає допомогу з забезпеченням проживання.

Окремі регіональні центри будуть працювати в понеділок, середу та п’ятницю в становлених робочих годинах.

Також, окремі регіональні центри будуть забезпечувати осіб короткочасним притулком. Цим варіантом можуть скористатися особи, які очікують на відкриття KACPU (див. години роботи) або особи, які очікують на отримання тимчасового захисту та не мають власного житла. Центри, які надаватимуть короткочасний притулок, будуть безперервно відчинені у Брно, Остраві та Празі (Brno, Ostrava, Praha).

 

Víte o zajímavé akci která se děje u vás v kraji? Kontaktujte nás, rádi na ní upozorníme.
30. 5. 2023
Výroční zpráva CPIC za rok 2022

Správa uprchlických zařízení MV provozuje Centra na podporu integrace cizinců v deseti krajích. Centra a jejich činnost představují jeden z klíčových nástrojů vládní politiky integrace cizinců. Centra nyní vydala souhrnnou výroční zprávu za uplynulý rok, kde maximálně konkrétně a strukturovaně představují činnost jednotlivých Center společně s konkrétními daty, ale i příklady dobré praxe.

10. 5. 2023
CPIC: Nejvíce poskytovaných služeb jsme přesunuli do terénu

ROZHOVOR Zapojit se do české společnosti pomáhají Centra na podporu integrace cizinců (CPIC). Většinu jich provozuje Ministerstvo vnitra prostřednictvím Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (SUZ MV). Výhody Center pozitivně ocenili už dříve v regionech s velkým množstvím cizinců, kteří pracují v průmyslové zóně. Detaily provozu i aktuálních činností popsal pro časopis Veřejná správa vedoucí odboru CPIC SUZ MV Jiří Vesecký.

6. 2. 2023
Hledáme nové kolegy!

Od 1. dubna 2023 bude SUZ MV provozovat „Dočasná přístřeší“ pro osoby z Ukrajiny žádající o dočasnou ochranu. Pro tato nově vznikající pracoviště v Brně, Ostravě a v Praze sháníme šikovné kolegy, kteří budou mít na starost celkový provoz těchto center dočasného přístřeší.

Nenašli jste potřebné informace? Ozvěte se nám, pokusíme se vám pomoci