Staráme se. To je náš úkol.
Potřebujete nás rychle kontaktovat?
Nejrychleji to jde přes elektronický formulář.
Napsat zprávu
27. 6. 2023
Výroční zpráva SUZ MV za rok 2022

O činnosti naší organizace za uplynulý rok se dočtete ve výroční zprávě za rok 2022. Najdete zde nejen popis naší činnosti, strukturu a poslání, ale i statistická data, údaje o zaměstnancích a finanční zprávu, včetně výsledků finančních, vnitřních a vnějších kontrol a auditů. / celý článek

Vyplňte prosím kontaktní formulář

Vyplňte prosím všechny povinné údaje

/ Údaje s * jsou povinné

ADAPTAČNĚ-INTEGRAČNÍ KURZY FUNGUJÍ JIŽ TÉMĚŘ DVA ROKY

Již téměř dva roky platí pro některé cizince ze třetích zemí povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz „Vítejte v České republice“ který organizují Centra na podporu integrace cizinců. Jen Centra zřizovaná SUZ MV zatím zorganizovala 781 adaptačně-integračních kurzů, kterých se zúčastnilo 11 602 cizinců. V celé republice kurzů proběhlo již téměř tisíc registrovalo se na ně přes 15 tisíc osob.

Absolvovat kurz je možné ve všech 18 Centrech na podporu integrace cizinců, která pracují ve všech krajích České republiky (včetně Center, která SUZ MV provozuje v deseti krajích), nebo na jiném místě pod jejich administrací – například u zaměstnavatele. Účast na kurzu je zpoplatněna. Při nesplnění povinnosti absolvovat kurz může být cizinci uložena pokuta až do výše 10 tisíc korun.

Povinnost absolvovat kurz se obecně vztahuje na cizince ze třetích zemí (mimo EU), kterým bylo od 1. ledna 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále pro cizince, kterým po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území. Projít kurzem je nutné do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu. Existují samozřejmě i výjimky – například věk (méně než 15 let, více než 61 let). Více o skupinách, které mají povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz, lze zjistit z oficiálních stránek https://www.mvcr.cz/clanek/adaptacne-integracni-kurzy.aspx nebo www.vitejtevcr.cz. Nově může se základní orientací pomoci i „kalkulačka“: https://aik.icpraha.com/form/ vytvořená Integračním centrem Praha.

Podmínkou úspěšného splnění je účast na celém kurzu, na jehož konci cizinec obdrží doklad o jeho absolvování. Účast na kurzu je zpoplatněna – u veřejných kurzů se jedná o částku 1500 Kč, pokud však hradí náklady kurzu například zaměstnavatel, jedná se o částku 800 Kč za osobu. Pokud cizinec svou povinnost nesplní, může mu být uložena pokuta až do výše 10 000 Kč.

Metodiku kurzů dlouhodobě zajišťuje nezisková organizace Slovo 21, z. s. Cílem je především seznámit cizince s jejich právy a povinnostmi vyplývajícími z pobytu na území České republiky a informovat je o místech, kde mohou obdržet další informace, případně pomoc.

Kurz je veden vždy certifikovaným lektorem a tlumočníkem, kteří cizincům představí škálu témat, od základních informací o České republice, včetně vzdělávání, bydlení a pobytové legislativy, až po kulturní zvyky a tradice.

O tom, že kurz nenabízí pouze strohé informace, ale může účastníkům pomoci i v osobním životě, svědčí zpětné vazby absolventů. Většina jich v rámci evaluace hodnotí kurz pozitivně, a to jak jeho čtyřhodinovou časovou dotaci, tak i objem informací. Dlouhodobě je cizinci jako stěžejní označována část kurzu věnovaná legislativě spojené s pobytem na území České republiky: „Kurz má pro mě velký smysl a pomáhá mi získat přehled o situaci, ve které se nacházím”.

Největší zájem byl o kurzy tlumočené do ukrajinského, ruského a na třetím místě do anglického jazyka. Kurzy byly tlumočeny i do celé řady dalších jazyků. Standardně nabízenými jazyky jsou vietnamština, mongolština, srbština, arabština, španělština, francouzština. Proběhly ale i kurzy v japonštině, thajštině nebo hindi.

Tereza Vosáhlová

Slovo 21

(foto Jiří Dvořák)

Víte o zajímavé akci která se děje u vás v kraji? Kontaktujte nás, rádi na ní upozorníme.
27. 3. 2024
Centrální spisovna SUZ MV sídlí v pražské Uhříněvsi

Nedílnou součástí organizačního odboru SUZ MV je spisovna, respektive centrální spisovna, které se někdy neodborně říká archiv. Centrální spisovna je umístěna v pražské Uhříněvsi. Ve stejné budově má spisovnu například také OAMP.

18. 3. 2024
Změna v přidělování krátkodobého přístřeší osobám žádajícím o dočasnou ochranu v ČR

Od 1. 4. 2024 bude krátkodobé přístřeší (KP) žadatelům o dočasnou ochranu v České republice poskytováno pouze v Ostravě.

21. 12. 2023
PF 2024

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok! Merry Christmas and our best wishes for a Happy and Prosperous New Year!

Nenašli jste potřebné informace? Ozvěte se nám, pokusíme se vám pomoci