Staráme se. To je náš úkol.
Potřebujete nás rychle kontaktovat?
Nejrychleji to jde přes elektronický formulář.
Napsat zprávu
27. 6. 2023
Výroční zpráva SUZ MV za rok 2022

O činnosti naší organizace za uplynulý rok se dočtete ve výroční zprávě za rok 2022. Najdete zde nejen popis naší činnosti, strukturu a poslání, ale i statistická data, údaje o zaměstnancích a finanční zprávu, včetně výsledků finančních, vnitřních a vnějších kontrol a auditů. / celý článek

Vyplňte prosím kontaktní formulář

Vyplňte prosím všechny povinné údaje

/ Údaje s * jsou povinné

ADAPTAČNĚ-INTEGRAČNÍ KURZY FUNGUJÍ JIŽ TÉMĚŘ DVA ROKY

Již téměř dva roky platí pro některé cizince ze třetích zemí povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz „Vítejte v České republice“ který organizují Centra na podporu integrace cizinců. Jen Centra zřizovaná SUZ MV zatím zorganizovala 781 adaptačně-integračních kurzů, kterých se zúčastnilo 11 602 cizinců. V celé republice kurzů proběhlo již téměř tisíc registrovalo se na ně přes 15 tisíc osob.

Absolvovat kurz je možné ve všech 18 Centrech na podporu integrace cizinců, která pracují ve všech krajích České republiky (včetně Center, která SUZ MV provozuje v deseti krajích), nebo na jiném místě pod jejich administrací – například u zaměstnavatele. Účast na kurzu je zpoplatněna. Při nesplnění povinnosti absolvovat kurz může být cizinci uložena pokuta až do výše 10 tisíc korun.

Povinnost absolvovat kurz se obecně vztahuje na cizince ze třetích zemí (mimo EU), kterým bylo od 1. ledna 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále pro cizince, kterým po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území. Projít kurzem je nutné do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu. Existují samozřejmě i výjimky – například věk (méně než 15 let, více než 61 let). Více o skupinách, které mají povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz, lze zjistit z oficiálních stránek https://www.mvcr.cz/clanek/adaptacne-integracni-kurzy.aspx nebo www.vitejtevcr.cz. Nově může se základní orientací pomoci i „kalkulačka“: https://aik.icpraha.com/form/ vytvořená Integračním centrem Praha.

Podmínkou úspěšného splnění je účast na celém kurzu, na jehož konci cizinec obdrží doklad o jeho absolvování. Účast na kurzu je zpoplatněna – u veřejných kurzů se jedná o částku 1500 Kč, pokud však hradí náklady kurzu například zaměstnavatel, jedná se o částku 800 Kč za osobu. Pokud cizinec svou povinnost nesplní, může mu být uložena pokuta až do výše 10 000 Kč.

Metodiku kurzů dlouhodobě zajišťuje nezisková organizace Slovo 21, z. s. Cílem je především seznámit cizince s jejich právy a povinnostmi vyplývajícími z pobytu na území České republiky a informovat je o místech, kde mohou obdržet další informace, případně pomoc.

Kurz je veden vždy certifikovaným lektorem a tlumočníkem, kteří cizincům představí škálu témat, od základních informací o České republice, včetně vzdělávání, bydlení a pobytové legislativy, až po kulturní zvyky a tradice.

O tom, že kurz nenabízí pouze strohé informace, ale může účastníkům pomoci i v osobním životě, svědčí zpětné vazby absolventů. Většina jich v rámci evaluace hodnotí kurz pozitivně, a to jak jeho čtyřhodinovou časovou dotaci, tak i objem informací. Dlouhodobě je cizinci jako stěžejní označována část kurzu věnovaná legislativě spojené s pobytem na území České republiky: „Kurz má pro mě velký smysl a pomáhá mi získat přehled o situaci, ve které se nacházím”.

Největší zájem byl o kurzy tlumočené do ukrajinského, ruského a na třetím místě do anglického jazyka. Kurzy byly tlumočeny i do celé řady dalších jazyků. Standardně nabízenými jazyky jsou vietnamština, mongolština, srbština, arabština, španělština, francouzština. Proběhly ale i kurzy v japonštině, thajštině nebo hindi.

Tereza Vosáhlová

Slovo 21

(foto Jiří Dvořák)

Víte o zajímavé akci která se děje u vás v kraji? Kontaktujte nás, rádi na ní upozorníme.
9. 11. 2023
Studentský dokumentární film Natalia o naší bývalé klientce původem ze Sýrie

FILM Podívejte se na studentský dokumentární film Natalia o bývalé klientce Správy uprchlických zařízení MV původem ze Sýrie, která se i se svojí rodinou po zahájení občanské války v Sýrii dostala do České republiky.

19. 10. 2023
Kurzy českého jazyka jsou v Centrech na podporu integrace cizinců nesmírně populární

Výuka českého jazyka je mezi klienty nejpopulárnější aktivitou, kterou Centra na podporu integrace cizinců (CPIC) nabízí. Kurzy jsou zdarma a konají se nejen prezenčně, ale mnohdy také online.

1. 10. 2023
Výstava ANI ČERNÁ, ANI BÍLÁ – Příběhy uprchlíků vyprávěné uměním

Pro ty, kteří nestihli navštívit výstavu ANI ČERNÁ, ANI BÍLÁ - Příběhy uprchlíků vyprávěné uměním, která se konala od 11. srpna do 17. září 2023 na zámku v Kvasinách, je k dispozici online katalog všech vystavených děl i s příběhy jejich autorů.

Nenašli jste potřebné informace? Ozvěte se nám, pokusíme se vám pomoci