Staráme se. To je náš úkol.
Potřebujete nás rychle kontaktovat?
Nejrychleji to jde přes elektronický formulář.
Napsat zprávu
27. 9. 2022
Výroční zpráva SUZ MV za rok 2021

O činnosti naší organizace za uplynulý rok se dočtete ve výroční zprávě za rok 2021. Najdete zde nejen popis naší činnosti, strukturu a poslání, ale i statistická data, údaje o zaměstnancích a finanční zprávu, včetně výsledků finančních, vnitřních a vnějších kontrol a auditů. / celý článek

Vyplňte prosím kontaktní formulář

Vyplňte prosím všechny povinné údaje

/ Údaje s * jsou povinné

ADAPTAČNĚ-INTEGRAČNÍ KURZY FUNGUJÍ JIŽ TÉMĚŘ DVA ROKY

Již téměř dva roky platí pro některé cizince ze třetích zemí povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz „Vítejte v České republice“ který organizují Centra na podporu integrace cizinců. Jen Centra zřizovaná SUZ MV zatím zorganizovala 781 adaptačně-integračních kurzů, kterých se zúčastnilo 11 602 cizinců. V celé republice kurzů proběhlo již téměř tisíc registrovalo se na ně přes 15 tisíc osob.

Absolvovat kurz je možné ve všech 18 Centrech na podporu integrace cizinců, která pracují ve všech krajích České republiky (včetně Center, která SUZ MV provozuje v deseti krajích), nebo na jiném místě pod jejich administrací – například u zaměstnavatele. Účast na kurzu je zpoplatněna. Při nesplnění povinnosti absolvovat kurz může být cizinci uložena pokuta až do výše 10 tisíc korun.

Povinnost absolvovat kurz se obecně vztahuje na cizince ze třetích zemí (mimo EU), kterým bylo od 1. ledna 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále pro cizince, kterým po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území. Projít kurzem je nutné do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu. Existují samozřejmě i výjimky – například věk (méně než 15 let, více než 61 let). Více o skupinách, které mají povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz, lze zjistit z oficiálních stránek https://www.mvcr.cz/clanek/adaptacne-integracni-kurzy.aspx nebo www.vitejtevcr.cz. Nově může se základní orientací pomoci i „kalkulačka“: https://aik.icpraha.com/form/ vytvořená Integračním centrem Praha.

Podmínkou úspěšného splnění je účast na celém kurzu, na jehož konci cizinec obdrží doklad o jeho absolvování. Účast na kurzu je zpoplatněna – u veřejných kurzů se jedná o částku 1500 Kč, pokud však hradí náklady kurzu například zaměstnavatel, jedná se o částku 800 Kč za osobu. Pokud cizinec svou povinnost nesplní, může mu být uložena pokuta až do výše 10 000 Kč.

Metodiku kurzů dlouhodobě zajišťuje nezisková organizace Slovo 21, z. s. Cílem je především seznámit cizince s jejich právy a povinnostmi vyplývajícími z pobytu na území České republiky a informovat je o místech, kde mohou obdržet další informace, případně pomoc.

Kurz je veden vždy certifikovaným lektorem a tlumočníkem, kteří cizincům představí škálu témat, od základních informací o České republice, včetně vzdělávání, bydlení a pobytové legislativy, až po kulturní zvyky a tradice.

O tom, že kurz nenabízí pouze strohé informace, ale může účastníkům pomoci i v osobním životě, svědčí zpětné vazby absolventů. Většina jich v rámci evaluace hodnotí kurz pozitivně, a to jak jeho čtyřhodinovou časovou dotaci, tak i objem informací. Dlouhodobě je cizinci jako stěžejní označována část kurzu věnovaná legislativě spojené s pobytem na území České republiky: „Kurz má pro mě velký smysl a pomáhá mi získat přehled o situaci, ve které se nacházím”.

Největší zájem byl o kurzy tlumočené do ukrajinského, ruského a na třetím místě do anglického jazyka. Kurzy byly tlumočeny i do celé řady dalších jazyků. Standardně nabízenými jazyky jsou vietnamština, mongolština, srbština, arabština, španělština, francouzština. Proběhly ale i kurzy v japonštině, thajštině nebo hindi.

Tereza Vosáhlová

Slovo 21

(foto Jiří Dvořák)

Víte o zajímavé akci která se děje u vás v kraji? Kontaktujte nás, rádi na ní upozorníme.
30. 5. 2023
Výroční zpráva CPIC za rok 2022

Správa uprchlických zařízení MV provozuje Centra na podporu integrace cizinců v deseti krajích. Centra a jejich činnost představují jeden z klíčových nástrojů vládní politiky integrace cizinců. Centra nyní vydala souhrnnou výroční zprávu za uplynulý rok, kde maximálně konkrétně a strukturovaně představují činnost jednotlivých Center společně s konkrétními daty, ale i příklady dobré praxe.

10. 5. 2023
CPIC: Nejvíce poskytovaných služeb jsme přesunuli do terénu

ROZHOVOR Zapojit se do české společnosti pomáhají Centra na podporu integrace cizinců (CPIC). Většinu jich provozuje Ministerstvo vnitra prostřednictvím Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (SUZ MV). Výhody Center pozitivně ocenili už dříve v regionech s velkým množstvím cizinců, kteří pracují v průmyslové zóně. Detaily provozu i aktuálních činností popsal pro časopis Veřejná správa vedoucí odboru CPIC SUZ MV Jiří Vesecký.

30. 3. 2023
Fungování Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině po 1. 4. 2023

Od 1. 4. 2023 přechází koordinace aktivit Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU) pod Ministerstvo vnitra. KACPU budou i nadále fungovat ve všech krajích České republiky a budou poskytovat asistenci osobám prchajícím před ozbrojených konfliktem na Ukrajině s podáním žádostí o dočasnou ochranu a zajištěním ubytování v případech, kdy tyto osoby nemají zajištěné ubytování vlastní. KACPU Praha s ohledem na nedostatek kapacit asistenci se zajištěním ubytování neposkytuje.

Nenašli jste potřebné informace? Ozvěte se nám, pokusíme se vám pomoci