Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Do sazebníku jsou započítány úhrady za náklady na pořízení kopií, opatření technických nosičů dat, odeslání informace žadateli a mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Dále uvádíme možnosti osvobození od úhrady nákladů.

 1. Náklady na pořízení kopií
  a) za pořízení jednostranné kopie formátu A4 – 1,50,-Kč
  b) za pořízení oboustranné kopie formátu A4 – 2,60,-Kč
  c) výše úhrady za pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie jiného formátu než A4 se stanoví jako poměrný násobek sazby, byť i částečně zaplněné, formátu A4
 2. Náklady na opatření technických nosičů dat
  a) za 1ks diskety, pokud tuto formu vyžaduje žadatel – 8,-Kč
  b) za 1ks CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel – 6,-Kč
  c) za 1ks DVD (4,7GB), pokud tuto formu vyžaduje žadatel – 8,-Kč
  d) v případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat
 3. Náklady na odeslání informace žadateli
  a) Náklady na použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů
 4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
  a) Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace činí náklady za každou celou hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání 180,-Kč
 5. Osvobození od úhrady nákladů
  a) úhrada na balné se nevyžaduje
  b) pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace celkově kratší než 1 hodinu, úhrada nákladů podle bodu IV písm. a) se nevyžaduje
  c) pokud celkové náklady na poskytnutí informace po uplatnění osvobození podle písm. a) a b) jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 100,-Kč, poskytuje se informace bezplatně