Reakce SUZ na nepravdivé informace uvedené v rozhovoru na Lidovky.cz  

21. 04. 2014

Paní Demeterová ve jménu boje za získání azylu pro svou klientku Z. G. uvádí v rozhovoru čtenáře v omyl uvedením nepravdivých informací, kterým se musíme jako organizace jednoznačně bránit
Paní Demeterová tvrdí, že se klientce Z. G. nevěnoval žádný psycholog ani psychiatr. Není to pravda. Klientce i její matce byla psychologická pomoc nabízena hned po příchodu do pobytového střediska. Tu však obě odmítaly. Vzápětí po zmiňované události, hned v nemocnici, byl klientce prokazatelně doporučen rozhovor s psychologem/psychiatrem i s kontaktem a datem možné intervence. Po návratu z nemocnice byl Z. G. znovu nabídnut psycholog, což tentokrát uvítala. Již po několika dnech však středisko opustila. Objednání a intervence tak proběhla až po jejím návratu.
Nikdo matce paní Z. G. nevyhrožoval odebráním dětí. Sociální pracovníci jsou ve středisku, aby klientům pomáhali, nemají v tomto směru ani žádné pravomoci. Dále paní Demeterová uvádí, že matka jmenované neměla ani peníze na autobus a že její dcera nemá peníze na léky. Je třeba uvést, že žadatelé o mezinárodní ochranu jsou pojištěnci VZP ve stejném rozsahu jako občan České republiky. Je plným právem každého klienta požádat předem o proplacení jízdného kvůli návštěvě či návratu ze zdravotnického zařízení a klientům je běžně vyhovováno. Klienti také mohou o proplácení léků, které jsou pro ně finančně neúnosné, požádat neziskové organizace.
Není pravdivá ani finanční částka, kterou mají údajně dostávat zmiňovaní klienti. Celé rodině je vyplácena částka rovná životnímu minimu, a to ve stejné výši jako každé české rodině, která se ocitne v dlouhodobé finanční nouzi. Výše částky je daná zákonem, v tomto případě se vypočítává pro celou rodinu žijící ve společné domácnosti. Pro ilustraci, finanční částka poskytnutá matce paní Z. G. činí 3140 Kč, Z. G. dostává 2450 Kč a její dva synové 2140 Kč a 1740 Kč. Částka pro celou rodinu tak činí 9470 Kč měsíčně. Tuto částku lze ze zákona totiž vyplatit klientům pouze za dny, kdy jsou ve středisku fyzicky přítomni. To Z. G. velice často nebyla.
Rozumím tomu, že paní Demeterová chce Z. G. pomoci v její nesnadné situaci, ale neměla by při tomto úsilí používat účelová a nepravdivá tvrzení.


Přesídlovací akce – rok 2012  

21. 04. 2014

Přesídlování je jedním z nástrojů řešení neuspokojivé uprchlické situace ve světě a je uplatňováno jako jeden z účinných nástrojů humanitární pomoci v oblastech, kde dochází k porušování lidských práv. V praxi to znamená, že si země, která přesídluje, „přiveze“ uprchlíky, kteří museli opustit svou vlast, ale jsou v zemi, která pro ně není bezpečná.
V rámci přesídlování přijala Česká republika v prosinci minulého roku skupinu 25 barmských uprchlíků, kteří pobývali přechodně v Malajsii. Protože Malajsie neuznává z hlediska mezinárodního ani národního práva uprchlíky, nepobývali zde legálně, a proto jim hrozila např. deportace do Barmy. Velmi omezený byl rovněž jejich přístup např. ke vzdělání nebo zdravotní péči. Všichni uprchlíci jsou příslušníky barmských národnostních menšin.
Po příjezdu do České republiky v prosinci loňského roku byli ubytováni v integračním azylovém středisku Správy uprchlických zařízení v Ústí nad Labem. Ve středisku se jim věnují sociální pracovníci, kteří jim pomáhají při adaptaci, seznamování se s českou společností (pochází z odlišného sociokulturního prostředí) a každodenním životem, překonávání nastalých problémů.
Protože klienti přijeli do velmi chladného počasí, bylo hned po příjezdu primární dovybavit je obuví a oblečením. Velká část oblečení a obuvi byla získána z darů, další oblečení se klientům dokupovalo v lednu. Po týdnu v České republice začali klienti navštěvovat intenzivní kurz českého jazyka, zajištěný firmou Skřivánek pro dospělé klienty a ZŠ Ústí nad Labem, kam dochází do školy děti. V lednu začal sociokulturní kurz v barmštině zajišťovaný Barmským centrem. Na klienty ještě čeká kurz reálií a kurz práce na PC. Po celou dobu je klientům poskytováno tlumočení.
Část poskytovaných služeb (tlumočení, výše zmíněné kurzy, nákup oblečení) je hrazena z prostředků Evropského uprchlického fondu v rámci projektu EUF 2011-21 První kroky v České republice – podpora integrace barmských uprchlíků.


Informace SUZ MV dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

21. 04. 2014

1. Správce osobních údajů: Správa uprchlických zařízení MV.
2. Účel zpracování: plnění zákonných povinností ze strany správce, zejména:
→ a) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, např. §71(3),
→ b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, např. §150(1).
3. Kategorie osobních údajů: identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů, např. jméno, příjmení, datum narození aj.
4. Kategorie subjektů údajů:
→ a) osoby oprávněné k ubytování v zařízeních SUZ MV,
→ b) návštěvníci aj. osoby pohybující se v areálech správce.
5. Kategorie příjemců osobních údajů: osobní údaje se nepředávají třetí straně.
6. Doba uchovávání osobních údajů: v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných zákonech, zejména:
→ a) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, např. §71(4),
→ b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, např. §150(2).