PRÁVNÍK, REFERENT STÁTNÍ SPRÁVY 

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra hledá pro svůj Organizační odbor vhodného kandidáta na pozice -  PRÁVNÍK, REFERENT STÁTNÍ SPRÁVY

Místo výkonu práce – Lhotecká 559/7 Praha 12 (Areál Policejní akademie ČR)

Pracovní náplní bude zejména

 • zpracování agendy soukromoprávních vztahů (vymáhání pohledávek, uzavírání smluv, dodatky)
 • poskytování odborné právní poradenské služby jednotlivým odborům SUZ
 • podílení se na přípravě a vyhlašování veřejných zakázek
 • navrhování a zpracování interních aktů řízení organizace
 • sledování vývoje v oblasti legislativy ve vztahu k SUZ
 • zastupování SUZ při jednání se soudy a jinými orgány a organizacemi

 Požadujeme

 • vysokoškolské vzdělání právního směru
 • nutná praxe v oboru (např. koncipient, asistent soudce, podnikový právník nebo praxe na státním zastupitelství)
 • znalosti v oblasti právní a veřejnoprávní
 • velmi dobrý slovní i písemný projev
 • uživatelskou znalost práce na PC
 • psychickou odolnost
 • samostatnost, pečlivost
 • ŘP skupiny B – aktivní řidič

Nabízíme

 • zajímavou a zodpovědnou činnost
 • stabilitu organizační složky státu
 • zařazení v 13. platové třídě dle NV 564/2006 Sb.
 • osobní příplatek
 • pracovní poměr na dobu určitou - 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou
 • Fond kulturních a sociálních potřeb (čerpání finančních prostředků na úhradu kulturních a sportovních aktivit)
 • stravování v místě pracoviště
 • rozsáhlý systém vzdělávání (úvodní, prohlubující a rozvojové)
 • 5 dnů indispozičního volna, 5 týdnů dovolené apod.

Nástup možný ihned.

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis na rvyskocil@suz.cz 

Životopis a motivační dopis uložte, prosím, pod svým jménem.

Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru.


VEDOUCÍ ODDĚLENÍ PROVOZU A EKONOMIKY - ZZC BALKOVÁ 

SUZ hledá pro obsazení manažerské pozice v Zařízení pro zajištění cizinců 
v Balkové

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ PROVOZU A EKONOMIKY

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání technického nebo ekonomického oboru (min.Bc)
 • znalost práce s PC, ŘP skupiny B s praxí
 • zkušenosti se správou majetkových souborů a objektů
 • znalost ekonomických a účetních procesů u organizační složky státu (rozpočtová organizace)
 • monitoring technického stavu spravovaného majektu (areál ZZC)
 • orientaci při přípravě a realizaci veřejných zakázek malého rozsahu
 • zkušenosti s vedením kolektivu (cca 30 zaměstnanců oddělení)
 • psychickou odolnost, pečlivost, samostatnost a multikulturní toleranci

Náplň práce:

 • řídí a kontroluje podřízené zaměstnance oddělení ekonomiky a provozu
 • zajišťuje komplexní správu rozsáhlých majetkových souborů, objektů a jejich zařízení
 • vypracovává návrh na finanční zajištění provozu areálu
 • spolupracuje na tvorbě a projednání rozpočtu
 • vyhodnocuje plnění ekonomických ukazatelů
 • zastupuje vedoucího odboru a jeho zástupce v případě nepřítomnosti

Nabízíme:

 • hlavní pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení (40 hod./týden)
 • zařazení v 11. platové třídě dle NV 564/2006 Sb.
 • výhody zaměstnance státu
 • možnost dalšího vzdělávání a profesního rozvoje
 • osobní ohodnocení po zkušební době (3 měs.)
 • 25 dní dovolené, 4 dny indispozičního volna
 • fond kulturních a sociálních potřeb

Nástup: dohodou

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis na rvyskocil@suz.cz


SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/CE - ZZC BALKOVÁ 

POŽADUJEME:

 • VŠ, VOŠ, SŠ v oboru sociální práce
 • uživatelskou práci s PC a základními uživatelskými programy
 • jazykové znalosti (AJ,RJ ..)
 • trestní bezúhonnost a čestnost
 • psychickou odolnost při práci v multikulturním prostředí se zajištěnými cizinci
 • flexibilitu, adaptabilitu samostatnost a dynamiku
 • proklientský a tvořivý přístup, příjemné vystupování a empatii
 • komunikační schopnosti v rovině týmu i v oblasti práce s klienty – navazování rozhovorů s klienty různého věku a subkultur
 • schopnost předcházet a řešit konfliktní situace
 • pozitivní myšlení a připravenost učit se novým věcem

NÁPLŇ PRÁCE:

(se zajištěnými cizinci - klienty)

 • samostatný výkon specializovaných agend péče o cizince v nepříznivé sociální situaci
 • vstupní pohovory s novými klienty, zajišťování sociálně-právního poradenství
 • analýza sociálních potřeb v dané komunitě zajištěných cizinců
 • monitoring životní situace jednotlivých klientů
 • koordinace a tvorba činností souvisejících s prevencí vzniku sociálně patologických jevů ve vztahu ke klientovi – zastávání role informátora, administrátora, diagnostika, zprostředkovatele a poradce
 • spolupráce s orgány státní správy, nevládními organizacemi a dalšími externími subjekty včetně psychologů

NABÍZÍME:

 • zajímavou, odpovědnou a smysluplnou práci ve stabilní, zavedené a neustále se rozvíjející organizaci
 • hlavní pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení (40 hod./týden)
 • odpovídající platové zařazení (platové tarify podle tříd a stupňů uplatňovaných ve veřejné správě - PT 10)
 • zvláštní příplatek za neuropsychickou zátěž
 • možnost seberozvoje
 • rozsáhlý systém možnosti vzdělávání (vstupní úvodní školení, prohlubující a rozvojové vzdělávání)
 • supervize a metodická setkání
 • 5 týdnů dovolené
 • 4 dny sick/days
 • čerpání finančních prostředků z fondu kulturních a sociálních potřeb na úhradu sportovních a kulturních aktivit, stravování, rehabilitačních masáží, dětských rekreačních pobytů, vzdělávacích kurzů, očkování aj.
 • finanční odměny při dosažení životního a pracovního jubilea

Pokud vnímáte naši pracovní nabídku jako příležitost a novou motivaci, neváhejte nám poslat Váš profesní životopis spolu s motivačním dopisem na rvyskocil@suz.cz

Vybraní uchazeči/ky budou vyzváni k personálnímu pohovoru (v ZZC) a následnému psychologickému vyšetření (Psychologické pracoviště MV PRAHA).


PEDAGOG VOLNÉHO ČASU - ZZC BALKOVÁ 

CO BYSTE MĚLI SPLŇOVAT:

 • VOŠ vzdělání (DiS.) nebo VŠ (Bc.) – pedagogického zaměření
 • uživatelskou práci s PC a základními uživatelskými programy
 • základy komunikace (AJ,RJ ..)
 • zkušenosti s kurzy zájmových činností výhodou
 • schopnost zaujmout dospělé klienty různých národností, zvyků a náboženského vyznání v oblasti volnočasových aktivit (sport, výtvarná činnost aj.)
 • trestní bezúhonnost a čestnost
 • psychickou odolnost při práci v multikulturním prostředí se zajištěnými cizinci
 • komunikační schopnosti na rovině týmu i v oblasti práce s klienty
 • příjemné vystupování, empatie

NÁPLŇ PRÁCE:

 • zajištění komplexní pedagogické, primárně diagnostické a preventivní činnosti v oblasti volného času, včetně prevence sociálně patologických jevů vyplývajících z pobytu v ZZC
 • tvorba programu volnočasových aktivit
 • tvorba časového harmonogramu a rozvrh plánovaných aktivit – dle zájmu klientů
 • spolupráce s NNO zajišťující volnočasové aktivity
 • monitoring činností NNO + kontrola dodržování bezpečnostních opatření
 • pedagogické a metodické vedení klientů při probíhajících programech
 • poskytování metodické, konzultační činnosti a specializované odborné pomoci klientům
 • realizace volnočasových kurzů i pro zaměstnance SUZ

NABÍZÍME:

 • zajímavou, odpovědnou a smysluplnou práci ve stabilní, zavedené a neustále se rozvíjející organizaci
 • hlavní pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení – pracovní doba pravidelná PO – PÁ (40 hod./týden)
 • odpovídající platové zařazení (PT 10- tupnice platových tarifů podle tříd a stupňů uplatňované u SUZ MV)
 • zvláštní příplatek za neuropsychickou zátěž
 • osobní příplatek po zkušební době
 • možnost seberozvoje
 • rozsáhlý systém možnosti vzdělávání (vstupní úvodní školení, prohlubující a rozvojové vzdělávání)
 • supervize a metodická setkání
 • 5 týdnů dovolené (4 dny sick/days)
 • Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) – čerpání finančních prostředků naúhradu sportovních a kulturních aktivit, stravování, rehabilitačních masáží, dětských rekreačních pobytů, vzdělávacích kurzů, očkování aj.
 • finanční odměny při dosažení životního a pracovního jubilea

Pokud vnímáte naši pracovní nabídku jako příležitost a novou motivaci, neváhejte nám poslat Váš profesní životopis spolu s motivačním dopisem na rvyskocil@suz.cz

Vybraní uchazeči/ky budou vyzváni k personálnímu pohovoru (v ZZC) a následnému psychologickému vyšetření (Psychologické pracoviště MV PRAHA).


SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK - CPIC JIHLAVA 

Požadujeme:

 • VOŠ, VŠ vzdělání humanitního směru (nejlépe sociální práce)
 • prokazatelná odborná způsobilost dle zákona č. 108/2006 Sb. podmínkou!
 • multikulturní toleranci a komunikační dovednosti
 • uživatelskou obsluhu PC
 • ŘP skupiny B
 • komunikativní znalost angličtiny nebo ruštiny výhodou
 • ochotu dále se vzdělávat

Náplň práce:

 • sociální poradenství pro klienty – cizince z třetích zemí (mimo EU)
 • monitoring potřeb a situace cizinců v regionu
 • prevence vzniku sociálně patologických jevů
 • tvorba podkladů pro realizaci projektu AMIF

Nabízíme:

 • odpovědnou a zajímavou práci
 • zařazení v platové třídě 10 dle NV č. 564/2006 Sb.
 • odborný růst a účast na firemních vzdělávacích akcích
 • zaměstnanecké výhody zaměstnance organizační složky státu
 • pracovní doba: Po, St 8:30-19:00, Út, Čt 7:30-15:00, Pá 7:30-14:00

Místo výkonu práce: Jihlava

Nástup: dle dohody

Pracovní poměr na dobu určitou (40 hod/týden), poté možnost prodloužení dle délky trvání projektu.

Informace o projektu: www.integracnicentra.cz

U vybraných uchazečů je součástí výběrového řízení psychologické vyšetření, které se uskuteční na psychologickém pracoviště MV v Praze.

Zájemci zašlou strukturovaný životopis a motivační dopis na rvyskocil@suz.cz


SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK - CPIC KARLOVY VARY 

Požadujeme:

 • VOŠ, VŠ vzdělání humanitního směru (nejlépe sociální práce)
 • prokazatelná odborná způsobilost dle zákona č. 108/2006 Sb. podmínkou!
 • multikulturní toleranci a komunikační dovednosti
 • uživatelskou obsluhu PC
 • ŘP skupiny B
 • komunikativní znalost angličtiny nebo ruštiny výhodou
 • ochotu dále se vzdělávat

Náplň práce:

 • sociální poradenství pro klienty – cizince z třetích zemí (mimo EU)
 • monitoring potřeb a situace cizinců v regionu
 • prevence vzniku sociálně patologických jevů
 • tvorba podkladů pro realizaci projektu AMIF

Nabízíme:

 • odpovědnou a zajímavou práci
 • zařazení v platové třídě 10 dle NV č. 564/2006 Sb.
 • odborný růst a účast na firemních vzdělávacích akcích
 • zaměstnanecké výhody zaměstnance organizační složky státu
 • pracovní doba: Po, St 8:30-19:00, Út, Čt 7:30-15:00, Pá 7:30-14:00

Nástup: dle dohody

Zástup za MD/RD

Pracovní poměr na dobu určitou (40 hod/týden), poté možnost prodloužení dle délky trvání projektu.

Informace o projektu: www.integracnicentra.cz

U vybraných uchazečů je součástí výběrového řízení psychologické vyšetření, které se uskuteční na psychologickém pracoviště MV v Praze.

Zájemci zašlou strukturovaný životopis a motivační dopis na rvyskocil@suz.cz 


KOORDINÁTOR/-KA INTEGRAČNÍHO PROGRAMU (PRAHA) 

Správa uprchlických zařízení MV hledá vhodného kandidáta pro svou centrálu v Praze

Požadujeme:

 • VOŠ nebo VŠ vzdělání (sociální směr výhodou)
 • organizační schopnosti a multikulturní toleranci
 • charakterové vlastnosti: pozitivní a přesvědčivá komunikace, proaktivní přístup, bezproblémová zdravě asertivní osobnost, samostatnost, týmový hráč
 • dobrá znalost angličtiny výhodou
 • připravenost cestovat několik dní měsíčně (po ČR)
 • výbornou znalost práce s PC včetně Excelu
 • ŘP skupiny B s praxí – zkušený řidič

Náplň práce:

 • koordinace a metodická podpora pracovníků v terénu v rámci poskytování integračních služeb osobám s udělenou mezinárodní ochranou (integrační program)
 • kontrola pracovních a metodických procesů jednotlivých terénních pracovníků
 • kontrola výkaznictví a rozpočtů integračních plánů, vedení případových spisů, kvalitní komunikace s centrálou a subjekty činnými na poli integrace.
 • sledování kvality služeb, podíl na vytváření koncepčních řešení a optimalizaci procesů
 • komunikace a jednání s partnery a institucemi (Ministerstvo vnitra, úřady práce, zdravotnická zařízení, realitní agentury, místní samosprávy a nestátní neziskové organizace, vzdělávací instituce)
 • zprostředkovávání návazných služeb

Nabízíme:

 • zajímavou, odpovědnou a samostatnou práci
 • platové zařazení PT 12 dle NV 564/2006 Sb.
 • osobní ohodnocení, při dobrých výsledcích pracovní odměny
 • další zaměstnanecké výhody (FKSP, možnosti dalšího vzdělávání a seberozvoje)
 • zázemí stabilní organizace včetně podpory ze strany dalších odborných úseků (ekonomické, právní atd.)

Místo výkonu práce: Praha

Nástup: po domluvě
Pracovní poměr: na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou

Zájemci můžou zaslat strukturovaný životopis a motivační dopis na rvyskocil@suz.cz 


SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/CE INTEGRAČNÍHO PROGRAMU (ÚSTÍ NAD LABEM) 

Správa uprchlických zařízení MV hledá vhodného kandidáta pro své poradenské pracoviště v Ústí nad Labem

Požadujeme:

 • VOŠ nebo VŠ vzdělání sociálního směru
 • prokazatelná odborná způsobilost dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách podmínkou!
 • organizační schopnosti a multikulturní toleranci
 • charakterové vlastnosti: vyzrálá a stabilní osobnost, pozitivní a přesvědčivá komunikace, proaktivní přístup, bezproblémová zdravě asertivní osobnost, samostatnost, týmový hráč
 • komunikativní znalost angličtiny a/nebo ruštiny
 • dobrou znalost práce s PC
 • ŘP skupiny B s praxí – zkušený řidič
 • dobrou praktickou znalost systému sociálního zabezpečení
 • prokazatelnou praxi v poradenské oblasti

Náplň práce:

 • zajišťování sociálně-právního poradenství cizincům s udělenou mezinárodní ochranou (integrační program)
 • provázení a mentoring klienta v procesu integrace, vytváření individuálních integračních plánů
 • jednání s úřady práce, zdravotnickými zařízeními, místní samosprávou a nestátními neziskovými organizacemi, se školskými zařízeními a dalšími vzdělávacími institucemi, v případě potřeby i doprovody klientů
 • zajišťování praktických aspektů integračního procesu:
 1. vyhledávání nabídek bytů a sjednávání prohlídek bytů, jednání s realitními agenturami (nebo majiteli), společné čtení smluv a asistence při všech dalších úkonech vedoucích k přechodu z institucionálního bydlení k soukromému
 2. koordinace vybavování domácností nábytkem a spotřebiči, sjednávání rekvalifikačních a dalších kurzů, nostrifikací dokumentů, doučování apod.
 3. hledání vhodného zaměstnání s využitím nabídek volných pracovních míst
 4. registrace na Úřadu práce, pomoc s přístupem k dávkám sociálního zabezpečení (státní sociální podpora a pomoc v hmotné nouzi)
 • průběžné vedení přehledů a výkaznictví, vedení případových spisů, kvalitní komunikace s centrálou a subjekty činnými na poli integrace.
 • zprostředkovávání návazných služeb

Nabízíme:

 • zajímavou, odpovědnou a samostatnou práci v multikulturním prostředí
 • platové zařazení PT 10 dle NV 564/2006 Sb.
 • osobní ohodnocení, při dobrých výsledcích pracovní odměny
 • další zaměstnanecké výhody (FKSP, možnosti dalšího vzdělávání a seberozvoje)
 • zázemí stabilní organizace včetně podpory ze strany dalších odborných úseků (ekonomické, právní atd.)

Místo výkonu práce:

 • samostatná kancelář v poradenském místě, ale i na dalších místech v rámci celého území kraje

Nástup: po domluvě

Pracovní poměr: na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou

Zájemci můžou zaslat strukturovaný životopis a motivační dopis na rvyskocil@suz.cz


SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/-CE INTEGRAČNÍHO PROGRAMU (PRAHA) 

Správa uprchlických zařízení MV hledá vhodného kandidáta pro své poradenské pracoviště v Praze

Požadujeme:

 • VOŠ nebo VŠ vzdělání sociálního směru
 • prokazatelná odborná způsobilost dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách podmínkou!
 • organizační schopnosti a multikulturní toleranci
 • charakterové vlastnosti: vyzrálá a stabilní osobnost, pozitivní a přesvědčivá komunikace, proaktivní přístup, bezproblémová zdravě asertivní osobnost, samostatnost, týmový hráč
 • komunikativní znalost angličtiny a/nebo ruštiny
 • dobrou znalost práce s PC
 • ŘP skupiny B s praxí – zkušený řidič
 • dobrou praktickou znalost systému sociálního zabezpečení
 • prokazatelnou praxi v poradenské oblasti

Náplň práce:

 • zajišťování sociálně-právního poradenství cizincům s udělenou mezinárodní ochranou (integrační program)
 • provázení a mentoring klienta v procesu integrace, vytváření individuálních integračních plánů
 • jednání s úřady práce, zdravotnickými zařízeními, místní samosprávou a nestátními neziskovými organizacemi, se školskými zařízeními a dalšími vzdělávacími institucemi, v případě potřeby i doprovody klientů
 • zajišťování praktických aspektů integračního procesu:
 1. vyhledávání nabídek bytů a sjednávání prohlídek bytů, jednání s realitními agenturami (nebo majiteli), společné čtení smluv a asistence při všech dalších úkonech vedoucích k přechodu z institucionálního bydlení k soukromému
 2. koordinace vybavování domácností nábytkem a spotřebiči, sjednávání rekvalifikačních a dalších kurzů, nostrifikací dokumentů, doučování apod.
 3. hledání vhodného zaměstnání s využitím nabídek volných pracovních míst
 4. registrace na Úřadu práce, pomoc s přístupem k dávkám sociálního zabezpečení (státní sociální podpora a pomoc v hmotné nouzi)
 • průběžné vedení přehledů a výkaznictví, vedení případových spisů, kvalitní komunikace s centrálou a subjekty činnými na poli integrace.
 • zprostředkovávání návazných služeb

Nabízíme:

 • zajímavou, odpovědnou a samostatnou práci v multikulturním prostředí
 • platové zařazení PT 10 dle NV 564/2006 Sb.
 • osobní ohodnocení, při dobrých výsledcích pracovní odměny
 • další zaměstnanecké výhody (FKSP, možnosti dalšího vzdělávání a seberozvoje)
 • zázemí stabilní organizace včetně podpory ze strany dalších odborných úseků (ekonomické, právní atd.)

Místo výkonu práce:

 • samostatná kancelář v poradenském místě, ale i na dalších místech v rámci celého území kraje

Nástup: po domluvě

Pracovní poměr: na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou

Zájemci můžou zaslat strukturovaný životopis a motivační dopis na rvyskocil@suz.cz


SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/-CE INTEGRAČNÍHO PROGRAMU (PARDUBICE) 

Správa uprchlických zařízení MV hledá vhodného kandidáta pro své poradenské pracoviště v Pardubicích

Požadujeme:

 • VOŠ nebo VŠ vzdělání sociálního směru
 • prokazatelná odborná způsobilost dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách podmínkou!
 • organizační schopnosti a multikulturní toleranci
 • charakterové vlastnosti: vyzrálá a stabilní osobnost, pozitivní a přesvědčivá komunikace, proaktivní přístup, bezproblémová zdravě asertivní osobnost, samostatnost, týmový hráč
 • komunikativní znalost angličtiny a/nebo ruštiny
 • dobrou znalost práce s PC
 • ŘP skupiny B s praxí – zkušený řidič
 • dobrou praktickou znalost systému sociálního zabezpečení
 • prokazatelnou praxi v poradenské oblasti

Náplň práce:

 • zajišťování sociálně-právního poradenství cizincům s udělenou mezinárodní ochranou (integrační program)
 • provázení a mentoring klienta v procesu integrace, vytváření individuálních integračních plánů
 • jednání s úřady práce, zdravotnickými zařízeními, místní samosprávou a nestátními neziskovými organizacemi, se školskými zařízeními a dalšími vzdělávacími institucemi, v případě potřeby i doprovody klientů
 • zajišťování praktických aspektů integračního procesu:
 1. vyhledávání nabídek bytů a sjednávání prohlídek bytů, jednání s realitními agenturami (nebo majiteli), společné čtení smluv a asistence při všech dalších úkonech vedoucích k přechodu z institucionálního bydlení k soukromému
 2. koordinace vybavování domácností nábytkem a spotřebiči, sjednávání rekvalifikačních a dalších kurzů, nostrifikací dokumentů, doučování apod.
 3. hledání vhodného zaměstnání s využitím nabídek volných pracovních míst
 4. registrace na Úřadu práce, pomoc s přístupem k dávkám sociálního zabezpečení (státní sociální podpora a pomoc v hmotné nouzi)
 • průběžné vedení přehledů a výkaznictví, vedení případových spisů, kvalitní komunikace s centrálou a subjekty činnými na poli integrace.
 • zprostředkovávání návazných služeb

Nabízíme:

 • zajímavou, odpovědnou a samostatnou práci v multikulturním prostředí
 • platové zařazení PT 10 dle NV 564/2006 Sb.
 • osobní ohodnocení, při dobrých výsledcích pracovní odměny
 • další zaměstnanecké výhody (FKSP, možnosti dalšího vzdělávání a seberozvoje)
 • zázemí stabilní organizace včetně podpory ze strany dalších odborných úseků (ekonomické, právní atd.)

Místo výkonu práce:

 • samostatná kancelář v poradenském místě, ale i na dalších místech v rámci celého území kraje

Nástup: po domluvě

Pracovní poměr: na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou

Zájemci můžou zaslat strukturovaný životopis a motivační dopis na rvyskocil@suz.cz


SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/-CE INTEGRAČNÍHO PROGRAMU (Havířov) 

Správa uprchlických zařízení MV hledá vhodného kandidáta pro své poradenské pracoviště v Havířově

Požadujeme:

 • VOŠ nebo VŠ vzdělání sociálního směru
 • prokazatelná odborná způsobilost dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách podmínkou!
 • organizační schopnosti a multikulturní toleranci
 • charakterové vlastnosti: vyzrálá a stabilní osobnost, pozitivní a přesvědčivá komunikace, proaktivní přístup, bezproblémová zdravě asertivní osobnost, samostatnost, týmový hráč
 • komunikativní znalost angličtiny a/nebo ruštiny
 • dobrou znalost práce s PC
 • ŘP skupiny B s praxí – zkušený řidič
 • dobrou praktickou znalost systému sociálního zabezpečení
 • prokazatelnou praxi v poradenské oblasti

Náplň práce:

 • zajišťování sociálně-právního poradenství cizincům s udělenou mezinárodní ochranou (integrační program)
 • provázení a mentoring klienta v procesu integrace, vytváření individuálních integračních plánů
 • jednání s úřady práce, zdravotnickými zařízeními, místní samosprávou a nestátními neziskovými organizacemi, se školskými zařízeními a dalšími vzdělávacími institucemi, v případě potřeby i doprovody klientů
 • zajišťování praktických aspektů integračního procesu:
 1. vyhledávání nabídek bytů a sjednávání prohlídek bytů, jednání s realitními agenturami (nebo majiteli), společné čtení smluv a asistence při všech dalších úkonech vedoucích k přechodu z institucionálního bydlení k soukromému
 2. koordinace vybavování domácností nábytkem a spotřebiči, sjednávání rekvalifikačních a dalších kurzů, nostrifikací dokumentů, doučování apod.
 3. hledání vhodného zaměstnání s využitím nabídek volných pracovních míst
 4. registrace na Úřadu práce, pomoc s přístupem k dávkám sociálního zabezpečení (státní sociální podpora a pomoc v hmotné nouzi)
 • průběžné vedení přehledů a výkaznictví, vedení případových spisů, kvalitní komunikace s centrálou a subjekty činnými na poli integrace.
 • zprostředkovávání návazných služeb

Nabízíme:

 • zajímavou, odpovědnou a samostatnou práci v multikulturním prostředí
 • platové zařazení PT 10 dle NV 564/2006 Sb.
 • osobní ohodnocení, při dobrých výsledcích pracovní odměny
 • další zaměstnanecké výhody (FKSP, možnosti dalšího vzdělávání a seberozvoje)
 • zázemí stabilní organizace včetně podpory ze strany dalších odborných úseků (ekonomické, právní atd.)

Místo výkonu práce:

 • samostatná kancelář v poradenském místě, ale i na dalších místech v rámci celého území kraje

Nástup: po domluvě

Pracovní poměr: na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou

Zájemci můžou zaslat strukturovaný životopis a motivační dopis na rvyskocil@suz.cz


SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/-CE INTEGRAČNÍHO PROGRAMU (BRNO) 

Správa uprchlických zařízení MV hledá vhodného kandidáta pro své poradenské pracoviště v Brně

Požadujeme:

 • VOŠ nebo VŠ vzdělání sociálního směru
 • prokazatelná odborná způsobilost dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách podmínkou!
 • organizační schopnosti a multikulturní toleranci
 • charakterové vlastnosti: vyzrálá a stabilní osobnost, pozitivní a přesvědčivá komunikace, proaktivní přístup, bezproblémová zdravě asertivní osobnost, samostatnost, týmový hráč
 • komunikativní znalost angličtiny a/nebo ruštiny
 • dobrou znalost práce s PC
 • ŘP skupiny B s praxí – zkušený řidič
 • dobrou praktickou znalost systému sociálního zabezpečení
 • prokazatelnou praxi v poradenské oblasti

Náplň práce:

 • zajišťování sociálně-právního poradenství cizincům s udělenou mezinárodní ochranou (integrační program)
 • provázení a mentoring klienta v procesu integrace, vytváření individuálních integračních plánů
 • jednání s úřady práce, zdravotnickými zařízeními, místní samosprávou a nestátními neziskovými organizacemi, se školskými zařízeními a dalšími vzdělávacími institucemi, v případě potřeby i doprovody klientů
 • zajišťování praktických aspektů integračního procesu:
 1. vyhledávání nabídek bytů a sjednávání prohlídek bytů, jednání s realitními agenturami (nebo majiteli), společné čtení smluv a asistence při všech dalších úkonech vedoucích k přechodu z institucionálního bydlení k soukromému
 2. koordinace vybavování domácností nábytkem a spotřebiči, sjednávání rekvalifikačních a dalších kurzů, nostrifikací dokumentů, doučování apod.
 3. hledání vhodného zaměstnání s využitím nabídek volných pracovních míst
 4. registrace na Úřadu práce, pomoc s přístupem k dávkám sociálního zabezpečení (státní sociální podpora a pomoc v hmotné nouzi)
 • průběžné vedení přehledů a výkaznictví, vedení případových spisů, kvalitní komunikace s centrálou a subjekty činnými na poli integrace.
 • zprostředkovávání návazných služeb

Nabízíme:

 • zajímavou, odpovědnou a samostatnou práci v multikulturním prostředí
 • platové zařazení PT 10 dle NV 564/2006 Sb.
 • osobní ohodnocení, při dobrých výsledcích pracovní odměny
 • další zaměstnanecké výhody (FKSP, možnosti dalšího vzdělávání a seberozvoje)
 • zázemí stabilní organizace včetně podpory ze strany dalších odborných úseků (ekonomické, právní atd.)

Místo výkonu práce:

 • samostatná kancelář v poradenském místě, ale i na dalších místech v rámci celého území kraje

Nástup: po domluvě

Pracovní poměr: na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou

Zájemci můžou zaslat strukturovaný životopis a motivační dopis na rvyskocil@suz.cz


ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍK SKUPINY PŘÍJMU - LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA 

hledá pro své pracoviště - přijímací středisko na Letišti Václava Havla vhodného kandidáta / kandidátku na obsazení pozice ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍK (do skupiny nepřetržité služby příjmu klientů - cizinců)

Požadujeme:

 • min. úplné střední vzdělání s maturitou nejlépe se sociálním zaměřením
 • znalost práce s MS Office
 • multikulturní toleranci
 • ochotu pracovat v nepřetržitém provozu (12 hodinové směny)
 • organizační dovednosti a schopnost pracovat samostatně v zátěži
 • komunikativní znalost cizích jazyků výhodou

Nabízíme:

 • samostatnou a odpovědnou práci
 • platové zařazení PT 8 dle NV 564/2006 Sb. + příplatky za směnnost a neurozátěž
 • osobní příplatek po 3 měsíční zkušební době
 • výhody zaměstnance organizační složky státu (5 týdnů dovolené, 4 dny indispozičního volna, fond kultrunich a sociálních potřeb)
 • profesní růst a systém průběžného vzdělávání

Pracovní náplň:

 • péče o klienty ve specifickém uzavřeném středisku
 • vedení administrativy související s příchodem, pobytem a odchodem klientů ze zařízení
 • podíl na správě informačních databází
 • koordinuje objednávání stravy, vydávání materiálního vybavení a hygienických potřeb klientů
 • spolupráce s dalšími státními institucemi, zejména Policií ČR a nevládním sektorem

Předpokládaný nástup dle dohody.

Místem výkonu práce je Letiště Václava Havla, Aviatická 12 160 08, Praha 6 - Ruzyně.

Pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení.

U vybraných uchazečů je součástí výběrového řízení psychologické vyšetření, které se uskuteční na psychologickém pracovišti MV v Praze.

Případné bližší informace poskytne vedoucí zařízení pan Jiří Hlavička na tel. č. 974 883 797

Jestli vás naše nabídka zaujala zašlete životopis a motivační dopis na rvyskocil@suz.cz


UBYTOVATEL /KA - ZZC BALKOVÁ 

POŽADUJEME:

 • SŠ vzdělání ukončené maturitní zkouškou
 • uživatelskou práci s PC a základními uživatelskými programy
 • základy komunikace (AJ,RJ ..)
 • trestní bezúhonnost a čestnost
 • psychickou odolnost při práci v multikulturním prostředí se zajištěnými cizinci
 • flexibilitu, adaptabilitu a dynamiku
 • proklientský a tvořivý přístup

NÁPLŇ PRÁCE:

 • ubytování klientů a jejich rozdělení na pokojích, zajištění výdeje, sběr a skladování ložního prádla, zabezpečení výdeje hygienických potřeb a dalšího vybavení ubytovaných klientů vč. vedení agendy s touto aktivitou spojenou
 • sledování technického stavu zařízení + včasné zajištění odstranění závad
 • odpovědnost za dodržování základních hygienických norem ve svěřeném objektu
 • odpovědnost za materiální vybavení v rozsahu podepsané hmotné odpovědnosti
 • zpracování protokolů o škodách včetně spolupráce se škodní komisí na řešení škod
 • zabezpečení provozu objektů jednotlivých budov a zařízení

NABÍZÍME:

 • zajímavou, odpovědnou a smysluplnou práci ve stabilní, zavedené a neustále se rozvíjející organizaci
 • hlavní pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení – 40hod./týden dle rozpisu směn
 • odpovídající platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., a započitatelné praxe v oboru v 7. platové třídě.
 • zvláštní příplatek za neuropsychickou zátěž
 • osobní příplatek po zkušební době
 • možnost seberozvoje
 • rozsáhlý systém možnosti vzdělávání (vstupní úvodní školení, prohlubující a rozvojové vzdělávání)
 • supervize a metodická setkání
 • 5 týdnů dovolené, 4 dny sick/days
 • Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) – čerpání finančních prostředků na úhradu sportovních a kulturních aktivit, stravování, rehabilitačních masáží, dětských rekreačních pobytů, vzdělávacích kurzů, očkování aj.
 • finanční odměny při dosažení životního a pracovního jubilea

TERMÍN NÁSTUPU:

IHNED – dle dohody

Pokud vnímáte naši pracovní nabídku jako příležitost a novou motivaci, neváhejte nám poslat v českém jazyce Váš PROFESNÍ ŽIVOTOPIS společně s MOTIVAČNÍM DOPISEM na rvyskocil@suz.cz

Vybraní uchazeči/ky budou vyzváni k personálnímu pohovoru (v ZZC) a následnému psychologickému vyšetření (Psychologické pracoviště MV PRAHA).


GRAFIK - PRACOVNÍK VZTAHŮ S VEŘEJNOSTÍ - PRAHA 

Pracovní náplní bude zejména:

 • starost o grafickou agendu organizace
 • participace na přípravě podkladů pro vedení
 • grafická zpracování výstupů
 • v případě potřeby zastoupení ostatních členů PR oddělení včetně tiskového mluvčího

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání případně student posledního ročníku
 • znalost grafických programů (MS Publisher, Corel, AD Illustrator aj.)
 • stylistické schopnosti
 • AJ – slovem i písmem
 • ŘP skupiny B – aktivní řidič

Nabízíme:

 • možnost ½ úvazku
 • zajímavou a zodpovědnou činnost
 • stabilitu organizační složky státu
 • zařazení v 12. platové třídě dle NV 564/2006 Sb.
 • osobní příplatek
 • pracovní poměr na dobu určitou - 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou
 • Fond kulturních a sociálních potřeb (čerpání finančních prostředků na úhradu kulturních a sportovních aktivit)
 • stravování v místě pracoviště
 • rozsáhlý systém vzdělávání (úvodní, prohlubující a rozvojové)
 • 5 dnů indispozičního volna, 5 týdnů dovolené apod.

Nástup možný ihned.

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis na rvyskocil@suz.cz Životopis a motivační dopis uložte, prosím, pod svým jménem.

Informace o naší organizaci získáte na www.suz.cz

Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru.

 


ASISTENT/ASISTENTKA - ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍK CPIC – LIBEREC 

Požadujeme:

 • středoškolské vzdělání s maturitou
 • organizační dovednosti a znalost hospodářsko-správních činností
 • velmi dobrý písemný projev
 • zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost, vstřícnost a časovou flexibilitu
 • pokročilou znalost obsluhy PC
 • aktivní řidič skupiny B
 • výhodou znalost AJ a RJ na základní komunikativní úrovni (není podmínkou)

Nabízíme:

 • odpovědnou a náročnou práci v malém, mladém kolektivu
 • platové zařazení dle NV č. 564/2006 Sb. platová třída 9
 • osobní ohodnocení po ukončení adaptačního procesu
 • výhody zaměstnance organizační složky státu
 • pracovní doba: Po, St 8:30-19:00, Út, Čt 7:30-15:00, Pá 7:30-14:00

Náplň práce:

 • zajišťování ekonomicko-provozního chodu pracoviště Centra
 • vedení komplexní administrativy Centra
 • příprava podkladů pro uzavírání smluvních vztahů
 • nákup a distribuce tiskovin, zajištění inzerce a propagace
 • evidence došlé a odchozí pošty
 • podíl na organizačním zajištění aktivit Centra
 • příprava podkladů pro měsíční zpracování mezd zaměstnanců Centra
 • vedení pokladny Centra, inventarizace majetku v užívání Centra

Nástup dohodou

Zájemci zašlou strukturovaný životopis a motivační dopis na rvyskocil@suz.cz

Informace o činnosti naší organizace můžete získat na www.integracnicentra.cz