• Usnesení vlády č. 303/2016

    o změně výše příspěvku obcí na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území, a to od 1. 1. 2016
  • Usnesení vlády č. 286/2016

    o Zásadách pro poskytování příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti se zařízením na jejím území
  • Usnesení vlády č. 287/2016

    o Společných zásadách pro poskytování jednorázové dotace ze státního rozpočtu ČR na rozvoj obce, na jejímž území se nachází azylové zařízení nebo zařízení pro zajištění cizinců