• Etický kodex zaměstnance SUZ

  Každý zaměstnanec je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým i právnickým osobám.
 • Protikorupční program

  Interní protikorupční program SUZ MV je nástrojem a návodem k vytváření a posilování protikorupčního klimatu a k řízení rozpoznaných rizik korupce.
 • Standardy ubytování

  V průběhu roku 2005 SUZ zpracovala materiál Standardizace kvality ubytovacích služeb...
 • Zhodnocení standardů ubytování za rok 2010

  Podrobně o stavu naplnění standardů v jednotlivých střediscích informují přílohové přehledové tabulky.