Reakce ZZMV na nepřesnosti uvedené v médiích 

31. 05. 2017

Reakce ZZMV na nepřesnosti uvedené v médiích, a to v souvislosti s incidentem, který se stal v pondělí 29. 5. 2017 v ZZC Balková.

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra považuje za nutné ohradit se proti nepravdivým výrokům a současně dementovat všechna tvrzení o onemocnění či nákaze TBC (tuberkulóza), uvedená v souvislosti s incidentem, který se stal v pondělí 29. 5. 2017 v ZZC Balková. Tyto zprávy nereflektují skutečnost, ale naopak hrubě zkreslují reálný stav situace. U žádného z klientů ZZC Balkové nebylo zjištěno onemocnění TBC, ani jinou nakažlivou chorobou.

Všechny osoby, bez výjimky, se ihned po převozu do ZZC na místě podrobují důkladné lékařské prohlídce, a to vč. RTG plic a laboratorních vyšetření. Dle anamnézy jsou pak aplikovány standardní medicínské postupy. ZZMV plní úkoly v oblasti poskytování zdravotní péče cizincům umístěných v zařízení pro zajištění cizinců ve smyslu a rozsahu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.