Setkání zástupců Ministerstva vnitra, měst a obcí 

19. 04. 2017

Dne 19. dubna 2017 Správa uprchlických zařízení MV (SUZ) uspořádala již třetí setkání zástupců Ministerstva vnitra, měst a obcí, na jejichž území se nacházejí střediska SUZ MV.

20170419 112626

Ředitel SUZ MV Mgr. et Mgr. Pavel Bacík informoval starosty o poskytovaném servisu městům a obcím ze strany SUZ a jednotlivých odborů Ministerstva vnitra. Ředitel SUZ společně s ředitelem odboru azylové a migrační politiky PhDr. Tomášem Haišmanem informovali o aktuální situaci v oblasti migrace v České republice i na evropských migračních trasách. O bezpečnostní aktuální situaci, rizikových oblastech a spolupráci s policií hovořil vedoucí odboru služby pořádkové policie Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje plk. Mgr. Libor Schejok a plk. Mgr. Jan Kučera náměstek ředitele Ředitelství služby cizinecké policie. 

Ředitel odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV Mgr. David Chovanec seznámil starosty a paní primátorku s novým dotačním titulem. Dotace v celkové výši 20 mil. korun budou moci v následujících třech letech dotčená města a obce využít na investice, např. pořízení kamerového systému apod. Po shromáždění požadavků jednotlivých měst a obcí Ministerstvo vnitra v průběhu několika měsíců titul připravilo a v květnu letošního roku zveřejní výzvu k zaslání žádostí o finanční podporu.

Na závěr měli hosté možnost diskutovat o specifických tématech, která se dotýkají jednotlivých regionů.

Spolupráce se samosprávou patří mezi důležité aktivity Ministerstva vnitra nejen v oblasti azylu a migrace. Vyjádření podpory ze strany obcí je pro nás důkazem, že poskytovaný servis přispívá k bezpečnosti občanů a bezproblémovému soužití v sousedství středisek SUZ.