Návštěva delegace petičního výboru PSP ČR v ZZC Balková 

21. 03. 2017

V úterý dne 21. března 2017 navštívila delegace petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v čele s předsedkyní JUDr. Zuzkou Bebarovou-Rujbrovou ZZC Balková.

Poslance provedl zařízením ředitel SUZ MV Mgr. et Mgr. Pavel Bacík. Setkání se zúčastnili také zástupci dalších složek Ministerstva vnitra působících v ZZC – ředitel odboru azylové a migrační politiky PhDr. Tomáš Haišman, ředitel Zdravotnického zařízení Mgr. Jan Louška a náměstek ředitele Služby cizinecké policie plk. Mgr. Jan Kučera.

Přítomni byli seznámeni s chodem zařízení a fungováním organizace. Následná diskuze byla věnována otázkám azylové a migrační politiky v kontextu dění v České republice a zahraničí.

Nejednalo se o první návštěvu členů petičního výboru ve střediscích SUZ MV. Poslanci již dříve navštívili PoS Kostelec nad Orlicí a ZZC Bělá-Jezová.