Setkání se starosty obcí, ve kterých jsou umístěna zařízení SUZ 

26. 04. 2016

Dne 25. dubna 2016 se za účasti prvního náměstka ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost Jiřího Nováčka uskutečnilo na Ministerstvu vnitra setkání se starosty, organizované ředitelem Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra Pavlem Bacíkem. 

Starostove

Cílem schůzky bylo prodiskutovat aktuální témata týkající se dotčených obcí a informovat o aktuální situaci v oblasti migrace. Starostové využili možnosti projednat konkrétní problémy také s přítomnými řediteli odboru azylové a migrační politiky Tomášem Haišmanem, odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality Davidem Chovancem a Služby cizinecké policie plk. Milanem Majerem.

Součástí setkání, vedeného v přátelské atmosféře, byly také informace o dotacích obcím, na jejichž území se nalézají azylová zařízení nebo zařízení pro zajištění cizinců. Starostové byli obeznámeni s možnostmi čerpání jednorázových milionových dotací a nových či zvýšených příspěvků.