Příspěvky obcím  Schváleno!

07. 04. 2016

Dne 30. března 2016 byl vládou schválen nově  ve vazbě na novelu Zákona o pobytu cizinců č. 326/1999 Sb. příspěvek obci na úhradu nákladů vynaložených v souvislosti se zařízením pro zajištění cizinců, a to zpětně od 18. prosince 2015. Příspěvek byl stanoven ve výši 10,- Kč na osobu a pobytový den.

Zástupcům obcí jsou v této věci poskytovány Správou uprchlických zařízení veškeré informace a o příspěvek již starostové zažádali.

 Doposud byl podobný příspěvek dle Zákona o azylu č. 325/1999 Sb. vyplácen obcím, na jejichž území se nacházejí azylová zařízení a výše příspěvku byla 8,- Kč na osobu a den. Dne 7. dubna 2016 vláda i u tohoto příspěvku schválila jeho navýšení na 10,- Kč na osobu a den.