Reportáže ze ZZC  (zdroj: Ministerstvo vnitra)

Režim pobytu zajištěných osob v zařízeních pro zajištění cizinců

 

Režim a důvody pobytu 

 

 Režim pobytu dětí do 15 let