Studentské praxe 

Kdo může absolvovat praxi?

Odborná praxe je umožněna studentům vyšších odborných škol a vysokých škol, zejména humanitně zaměřených oborů (např. sociální práce, speciální pedagogika, kulturní antropologie, psychologie, zdravotně- sociální výchova, výtvarná výchova atd.).

Kde je možné uskutečnit praxi?

Odborné studentské praxe je možno absolvovat jen v azylových zařízeních SUZ (přijímací, pobytová a integrační azylová střediska).

Studentské praxe je možno absolvovat v následujících zařízeních SUZ:

  • Přijímací středisko Zastávka, Jihomoravský kraj, tel.: 974 628 200
  • Přijímací středisko Praha-Ruzyně, Hl. m. Praha, tel.: 296 669 655
  • Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí, Královéhradecký kraj, tel.: 974 523 179
  • Pobytové středisko Havířov, Moravskoslezský kraj, tel.: 974 720 371
  • Integrační azylové středisko Česká Lípa, Liberecký kraj, tel.: 487 525 193
  • Integrační azylové středisko Předlice, Ústecký kraj, tel.: 475 600 151
  • Integrační azylové středisko Brno, Jihomoravský kraj, tel.: 548 210 302
  • Integrační azylové středisko Jaroměř, Královéhradecký kraj, tel.: 491 813 891

Jaký je postup v případě, že chci absolvovat praxi v některém ze zařízení SUZ?

Vhodné je kontaktovat zařízení, v němž chcete praxi vykonávat a dohodnout se s garantem studentských praxí určeným vedoucím zařízení ohledně termínů a průběhu praxe.
Délka praxe, počet studentů, harmonogram praxe se odvíjejí v závislosti na momentální kapacitě zařízení.
Garantovi praxí zašlete vyplněný formulář Žádost o umožnění praxe, který naleznete v této sekci Formuláře ke stažení, dokument Žádost o umožnění studentské praxe.
V případě, že v rámci své praxe sbíráte materiál k sepsání absolventské práce, bakalářské práce, diplomové práce či jiné písemné práce, je třeba poslat ke schválení techniky sběru dat (rozhovor, dotazník, pozorování aj.) ještě před nástupem na praxi. Důvodem je zajištění ochrany osobních a citlivých údajů klientů a pracovníků zařízení.
Student před nástupem na praxi obdrží dopis, kde je mu sděleno schválení umožnění praxe v azylovém zařízení a dány instrukce, čím se prokázat při nástupu na praxi.
Odborné studentské praxe se konají na pracovišti sociálních pracovníků, popřípadě pracovníků oddělení ekonomiky a provozu. V rámci praxe se můžete seznámit s chodem zařízení a jednotlivými fázemi a specifiky práce s klienty v daném zařízení.
Po skončení praxe je student povinen zaslat zprávu z praxe/stejnopis práce v elektronické podobě do azylového zařízení.

Žádost o umožnění studentské praxe naleznete zde.