Ochrana osobních údajů 

Informace SUZ MV dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

1. Správce osobních údajů: Správa uprchlických zařízení MV.
2. Účel zpracování: plnění zákonných povinností ze strany správce, zejména:
→ a) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, např. §71(3),
→ b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, např. §150(1).
3. Kategorie osobních údajů: identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů, např. jméno, příjmení, datum narození aj.
4. Kategorie subjektů údajů:
→ a) osoby oprávněné k ubytování v zařízeních SUZ MV,
→ b) návštěvníci aj. osoby pohybující se v areálech správce.
5. Kategorie příjemců osobních údajů: osobní údaje se nepředávají třetí straně.
6. Doba uchovávání osobních údajů: v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných zákonech, zejména:
→ a) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, např. §71(4),
→ b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, např. §150(2).