Centra na podporu integrace cizinců 

Centra

Cílovou skupinou CPIC jsou státní příslušníci třetích zemí (tj.zemí mimo země EU) s dlouhodobým nebo trvalým pobytem. Dále se jedná o osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana (azylanti a osoby požívající doplňkové ochrany).

PŘEJÍT NA STRÁNKY CENTER