Počty klientů integračních středisek 

07. 03. 2017

Zde naleznete počty příchozích a odchozích klientů z integračních azylových středisek v meziročním srovnání za poslední dva roky.

Ias 2015 2016