Státní integrační program 

21. 02. 2017

SUZ se stala na základě Usnesení vlády ČR č. 36 ze dne 16. ledna 2017 o změně usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2015 č. 954, o státním integračním programu pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících, generálním poskytovatelem integračních služeb.

 

Asistence oprávněným osobám bude ze strany SUZ a ostatních subjektů poskytována zejména v oblasti bydlení, zaměstnání, vzdělávání a v oblasti sociální a zdravotní. Naváže tak na činnost, kterou v loňském roce rozvíjela Charita ČR.

V současnosti SUZ soutěží poskytovatele integračních služeb, vybavuje kontaktní místa (Praha, Brno, Ústí nad Labem, Pardubice a Ostrava) určená pro kontakt s oprávněnými osobami a rozšiřuje tým. Mimo jiné také připravuje webovou stránku, na níž budou postupně umísťovány veškeré aktuality ke státnímu integračnímu programu. Stránka bude určená jak veřejnosti, tak i samotné cílové skupině – účastníkům programu.