Setkání hejtmana Kraje Vysočina se zaměstnavateli  

24. 01. 2017

Dne 23. ledna 2017 se v prostorách Hotelu Gustav Mahler v Jihlavě konalo setkání hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka s významnými zaměstnavateli v regionu.

Cpic Jihlava 002

Akce se účastnil také ředitel SUZ Mgr. et Mgr. Pavel Bacík, vedoucí odboru Center na podporu integrace cizinců PhDr. Jiří Vesecký, Ph.D., pracovníci CPIC Jihlava a vedoucí pardubického CPIC Mgr. Bc. Lenka Janošková. Dalšími hosty byli ředitel Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra PhDr. Tomáš Haišman a vedoucí jihlavského Odboru azylové a migrační politiky Mgr. Marcela Fialová.

Hlavním tématem jednání bylo zaměstnávání zahraničních pracovníků. Vzhledem k dlouhodobé spolupráci Kraje Vysočina se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny byla diskuze zaměřena především na zaměstnávání Ukrajinců. Účastníci hovořili o formálním procesu získávání nových zaměstnanců (zaměstnanecká karta, projekt Ukrajina A a Ukrajina B, vládní memoranda) a současně měli možnost prodiskutovat s pracovníky CPIC i panem ředitelem možnosti integrace nově příchozích zaměstnanců. Služby Centra na podporu integrace cizinců byly zúčastněným prezentovány osobně formou návrhu individuální spolupráce s jednotlivými zaměstnavateli.

O zaměstnance ze zahraničí je v Kraji Vysočina i v celé České republice velký zájem. Současně je třeba s cizinci pracovat na úspěšném a co nejrychlejším zapojení do života v České republice (volnočasové aktivity, výuka českého jazyka atd.). Velmi tedy vítáme aktivní přístup zaměstnavatelů k problematice integrace nově příchozích zaměstnanců prostřednictvím spolupráce s regionálními Centry na podporu integrace cizinců.