Představujeme naše zařízení  Integrační azylová střediska

18. 01. 2017

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (SUZ MV) provozuje čtyři integrační azylová střediska – v Brně, Havířově, Jaroměři a Předlicích.

IMGP0705

Zmíněný typ zařízení slouží k ubytování osob, jimž byla udělena mezinárodní ochrana (tzn. azyl či doplňková ochrana). Udělení mezinárodní ochrany je v gesci útvaru Ministerstva vnitra – Odboru azylové a migrační politiky. SUZ MV do rozhodovacího procesu nijak nezasahuje.

Pobyt v integračním azylovém středisku je dobrovolný, jedná se o otevřený typ zařízení – zde ubytované osoby jej mohou opouštět. V rámci integračního procesu však mají klienti několik povinností - musí navštěvovat kurzy českého jazyka a ve spolupráci se sociálním pracovníkem si nalézt bydlení a zaměstnání. Sociální pracovník je zároveň azylantům k dispozici při řešení jejich každodenních starosti, seznamuje je se specifiky života v České republice apod.

Dle zákona o azylu je pobyt v integračním azylovém středisku omezen na 18 měsíců, jeho průměrná doba však činí 8,5 měsíce.  Klienti si musí pobyt v zařízení hradit z vlastních zdrojů.

Integrační azylové středisko Předlice

Středisko bylo zřízeno v roce 1994 a jeho kapacita je 10 bytů (celkem 44 lůžek). Od doby založení jím prošlo 200 osob, přičemž národnostní složení se měnilo dle mezinárodní situace. V době konfliktu na Balkáně sem přicházeli lidé z této části Evropy. Dále zde pobývali Kazaši, Čečenci a Barmánci. Velkou část ubytovaných představují tradičně občané Ukrajiny a zemí bývalého Sovětského svazu. V současnosti je v IAS Předlice ubytováno 20 osob, jež pocházejí z Iráku, Kuby, Somálska a Sýrie.

Vzhledem k tomu, že klienty integračních azylových středisek tvoří osoby ochotné integrovat se do české společnosti, nezaznamenala SUZ MV za celou dobu jejich fungování žádné výraznější problémy – ať už provozní či týkající se samotných azylantů.