Zajištění cizinci nestrádají! 

07. 01. 2016

Správa uprchlických zařízení MV komentuje článek uveřejněný 4. ledna 2016 na portále www.idnes.cz v článku Propusťte uprchlíky, kteří strádají, žádá rada. Ministři návrh posoudí.

Strádají osoby, které mají zajištěnu třikrát a děti pětkrát denně stravu, ubytování, pravidelný výdej základních hygienických prostředků, přístup k zahraničnímu tisku, volnočasovým aktivitám a které mohou navštěvovat umělecké a rukodělné dílny, sportovní hřiště, kina, knihovny, posilovny, tělocvičny, televizní místnosti apod.?

Dospělí muži jsou umisťováni do zařízení ve Vyšních Lhotách a v Drahonicích. Rodiny, samostatné ženy a cizinci z ohrožených skupin (např. senioři) do zařízení v Bělé-Jezové, které je uzpůsobeno pro jejich pobyt a ubytovaným cizincům, kteří nejsou zajištěni a pouze zde bydlí se svými rodinami.

Ve všech zařízeních mají klienti možnost využít právní pomoci. Přibližný rozsah jednoho setkání s právníkem je cca 30 minut.  Délka ani maximální počet setkání na jednoho klienta nejsou stanoveny. Ve všech zařízeních dále působí vyškolení tlumočníci, kteří participují na běžných aktivitách, asistují pedagogům volného času, při setkání se sociálními pracovníky, lékaři apod.

Zvláštní péče je věnována ohroženým skupinám. Zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová v posledních měsících prochází rekonstrukcí s cílem vybudovat areál vyhovující standardům pro ubytování těchto osob včetně dětí. Děti do 15 let nemohou být zajištěni. Pokud příbuzný nebo zákonný zástupce nedokáže pro děti obstarat ubytování po dobu svého zajištění, mohou být děti ubytováni v zařízení.  Se souhlasem rodičů můžou v doprovodu vychovatelky nebo jiného pověřeného zaměstnance zařízení opouštět, zúčastnit se aktivit v dětském centru, výletů a navštěvovat školní třídu, která je situována přímo v areálu.

Správa uprchlických zařízení potvrzuje, že podmínky zajištěných a ubytovaných cizinců jsou důstojné, v zařízeních působí profesionálové a služby jsou poskytované na úrovni azylových středisek.