Setkání s Charitou Česká republika 

13. 01. 2016

Dnes proběhla schůzka mezi Správou uprchlických zařízení a Charitou Česká republika, které se za Správu zúčastnili pracovníci Integračních azylových středisek a jejich spádových nadřízených zařízení a také zástupci odboru práce s klienty pražské centrály.

Charita Suz

Setkání bylo svoláno v návaznosti na nový Státní integrační program platný od 1. 1. 2016, v rámci kterého bude Správa a Charita Česká republika spolupracovat na integraci držitelů mezinárodní ochrany. Cílem pak bylo vyjasnit si kompetence účastníků a průběh realizace programu.