Aktuální dění v ZZC Drahonice  10. - 15. listopadu

15. 11. 2015

10. listopadu

V Zařízení pro zajištění cizinců Drahonice odmítlo 45 klientů stravu. Jako důvod svého jednání uvedli snahu získat nové informace týkající se zejména délky jejich zajištění.

Personálem zařízení bylo klientům vysvětleno, že tyto informace jsou standardně předávány ihned po jejich obdržení Správou uprchlických zařízení MV. Příslušnými orgány ve věcech zajištění jsou Policie ČR a Odbor azylové a migrační politiky MV. Správa uprchlických zařízení MV nerozhoduje o zajištění ani délce pobytu v zařízení.

Ve 23:00 došlo k sebepoškození klienta z Iráku, který byl ošetřen bez vážnějších zranění ve zdravotním středisku.

11. listopadu

V nočních hodinách v 1:30 došlo k dalšímu pokusu o sebepoškození. Muž z Iráku byl ošetřen bez vážnějších zranění ve zdravotním středisku.

V 15:00 se jiný muž z Iráku pokusil o sebepoškození a byl přepraven na chirurgickou ambulanci k ošetření.

V 15:30 došlo k napadení překladatele klientem z Maroka. K incidentu byla přivolána Policie ČR. Klient byl lehce zraněn na čele. Na místě byl ošetřen.

Ve stejnou dobu napadl klient z Iráku člena bezpečnostní agentury. K oběma incidentům byla přivolána Policie ČR.

V zařízeních pro zajištění cizinců je nepřetržitě přítomen zdravotnický personál. Veškerá zranění byla bezprostředně ošetřena.

Stravu neodebralo 40 klientů.

12. listopadu

Vyjádření Správy k nepravdivým informacím v tisku (např. zde).

V žádném středisku nebo zařízení Správy uprchlických zařízení MV nebyly, nejsou a nebudou používány jakékoliv metody "kurtování k postelím" nebo obdobné omezující a nehumánní prostředky.

Mezi klienty, kteří zahájili hladkovku jsou převážně občané Iráku, dva cizinci z Maroka a jeden ze Somálska.

Ve 13:15 si cizinec z Maroka způsobil řezné poranění při pokusu o sebepoškození.

Stravu neodebralo 28 klientů z 94 přítomných cizinců.

13. listopadu

V nočních hodinách nedošlo k žádným mimořádných událostem.

Večeři neodebralo stravu 31 klientů.

Nejen k aktuálnímu dění v Drahonicích hovořil ministr vnitra 11. listopadu v Senátu ČR. Projev byl zveřejněn na stránkách MV.

14. listopadu

V zařízení nebyl zaznamenán žádný nový incident. Někteří klienti nadále odmítají odebírat stravu.

V sobotu neodebralo stravu 9 klientů.

15. listopadu

Klienti ukončují protestní neodebírání stravy.