Poskytování informací v roce 2014 

12. 03. 2015

Výroční zprávu SUZ v oblasti zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.

Logosuz