Poděkování farníkům ze Strahova 

22. 01. 2015

Vlké díky farníkům ze Strahova, kteří v průběhu vánočních svátků shromáždili dary dětem z azylových zařízení.

Poděkování - hračky

Hračky jsme rozdali dětem v našich dětských centrech v azylových zařízeních a v zařízení pro zajištění cizinců. Děkujeme!