Spolupráce SUZ s Migračným úradom Slovenskej republiky 

12. 06. 2014

V těchto týdnech probíhá spolupráce mezi SUZ a slovenskou stranou při výměně zkušeností mezi pracovníky azylových zařízení formou výměnných stáží.

Stáž na Slovensku

Impulsem k navázání této spolupráce bylo především předávání expertních zkušeností v oblastech tvorby Společného evropského azylového systému a způsobech transpozice přijímací směrnice. Porovnávány jsou postupy v dalších oblastech práce s žadateli o udělení mezinárodní ochrany a cizinci, kterým byla mezinárodní ochrana udělena. Nespornou výhodou přitom je absence vzájemné jazykové bariéry.

Výměnné pobyty jsou rozloženy do 4 týdnů od 26. 5. – 20. 6. 2014. Stážisté jsou jak z vedoucích pozic (vedoucí azylových zařízení), tak z pozic sociálních pracovníků, tedy těch, kteří každodenně komunikují s klienty.

Fotografie ze stáže v galerii.