Briefing účastníků výměnných stáží ENARO 

16. 05. 2014

16. května hostila Správa uprchlických zařízení účastníky jarních výměnných stáží organizovaných v rámci neformální sítě organizací přijímajících uprchlíky ENARO (www.enaro.eu). Setkání se uskutečnilo v Muzeu policie v Praze, které sídlí v krásných prostorách bývalého augustiniánského kláštera na Karlově.

Briefing Enaro

Toto setkání předchází samotným týden trvajícím stážím v jednotlivých zemích, jeho cílem je představit všem téma, na které se stáže zaměřují. Tentokrát se jednalo o téma „Diagnostika zranitelných skupin ve vztahu k ustanovením přijímací směrnice“.

Na setkání jsme, spolu s kolegy ze slovenského Migračního úřadu, přivítali celkem 20 stážistů z 11 zemí. Účastníci stáží jsou odborníci v dané problematice, výměnné stáže jim mají umožnit srovnat jejich postupy s tím, jak je daná problematika pojata v hostitelské zemi, přičemž obohacení zkušenostmi je pak oboustranné.