Setkání s neziskovými organizacemi 

12. 03. 2014

Na 12. března jsme v přijímacím středisku Zastávka uspořádali setkání s neziskovými organizacemi působícími na poli migrace. Cílem bylo diskutovat formy efektivní podpory a sociálního poradenství žadatelům o mezinárodní ochranu a těm, kterým se jí již dostalo. Za SUZ se zúčastnili odpovědní pracovníci z přijímacích, pobytových a integračních azylových středisek.

Logosuz

Účastníci se navzájem informovali o svých službách, probíhajících projektech a možnostech zkvalitnění a návaznosti spolupráce. Diskutovány byly trendy ve státním integračním programu, problematika finančně neúnosných kaucí, kterým azylanté a „doplňkáři“ čelí při pronajímání bytů, i poněkud komplikovaná situace zdravotně handicapovaných klientů. Setkání proběhlo ve 100%ně konstruktivním duchu.