Panoramatické snímky a filmy ze středisek SUZ. 

10. 10. 2013

Jak vypadají prostory, které využívají klienti SUZ? Nové panoramatické snímky a filmy umožňují nahlédnout do života klientů ubytovaných v PřS Zastávka, PoS Kostelec nad Orlicí a PoS Havířov. Nové prezentace středisek představují reálné prostory včetně míst pro ubytování, trávení volného času, toalety, kuchyňky, pracoviště sociálních služeb, ubytovatelů a mnoho dalšího.

Actuality 10102013

Prezentace na stránkách jednotlivých středisek:
PřS Zastávka zde,
Pos Kostelec n./O. zde,
Pos Havířov zde.