Příspěvky obcím 

04. 08. 2013

SUZ vyplácí příspěvky příjemcům - obcím a městům, ve kterých se nacházejí naše střediska.

Logosuz

Výše příspěvků za loňský rok k nahlédnutí zde.