Žádost o povolení ke vstupu

Všechna pole označená hvězdičkou* jsou povinná. Údaje o žadateli o povolení vstupu:

Kontaktní údaje: Žádám o povolení ke vstupu pro (jméno, příjmení, číslo OP či jiného dokladu prokazujícího totožnost):
Do zařízení:
Termín: Pole Den/Období vyplňte ve formátu dd.mm.rrrr/dd.mm. - dd.mm.rrrr!

Odesláním žádosti o povolení ke vstupu souhlasím a beru na vědomí, resp. osoby, pro které žádám povolení ke vstupu, že při pohybu v zařízení budu respektovat pokyny pracovníků Správy uprchlických zařízení, nebudu vnášet do prostor zařízení zejména alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, zbraně či jiné předměty, které by mohly svojí povahou způsobit újmu na zdraví nebo na majetku dále materiál, který svým obsahem propaguje náboženskou, etnickou či rasovou nesnášenlivost či pornografický materiál. Při pohybu v zařízení budu respektovat soukromí zde ubytovaných osob a nebudu vcházet na jejich místnosti pro ubytování, s výjimkou případů schválených vedoucím zařízení.