Rozhodnutím ředitele SUZ schvaluje vstupy cizích osob a organizací do azylových zařízení vedoucí daného zařízení, v případě sdělovacích prostředků a vstupů do zařízení pro zajištění cizinců i nadále SUZ Praha.

V případě, že požadujete vstup do našich zařízení, vyplňte a odešlete příslušný formulář. Rozhodnutí Vám bude zasláno na uvedený e-mail.

Přijímací středisko Praha - Ruzyně leží v areálu mezinárodního letiště, které není majetkem SUZ, proto je nutné i po našem schválení učinit z Vaší strany další kroky:

 • minimálně 1 den před plánovanou návštěvou do 14:30 hod. (již se schváleným Povolením ke vstupu ze strany SUZ) telefonicky kontaktujte pracovníka přijímacího střediska na tel. čísle 974 883 797, nebo 296 669 655 a nahlaste osobní údaje podle dokladu totožnosti, kterým se budete prokazovat pracovníkům Letiště Praha, s.p. při vstupu do neveřejných prostor mezinárodního letiště,
 • po nahlášení údajů Vám pracovníci přijímacího střediska budou zařizovat umožnění vstupu do neveřejných prostor mezinárodního letiště Praha - Ruzyně,
 • formality spojené se vstupem do neveřejných prostor jsou plně v kompetenci Letiště Praha s.p.

Podmínky pro poskytování právního poradenství cizincům v zařízeních pro zajištění cizinců jsou zveřejněny v samostatném článku zde.

 

Kdo může absolvovat praxi?

Odborná praxe je umožněna studentům vyšších odborných škol a vysokých škol, zejména humanitně zaměřených oborů (např. sociální práce, speciální pedagogika, kulturní antropologie, psychologie, zdravotně- sociální výchova, výtvarná výchova atd.).

Kde je možné uskutečnit praxi?

Odborné studentské praxe je možno absolvovat jen v azylových zařízeních SUZ (přijímací, pobytová a integrační azylová střediska).

Studentské praxe je možno absolvovat v následujících zařízeních SUZ:

 • Přijímací středisko Zastávka, Jihomoravský kraj, tel.: 974 628 200
 • Přijímací středisko Praha-Ruzyně, Hl. m. Praha, tel.: 296 669 655
 • Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí, Královéhradecký kraj, tel.: 974 523 179
 • Pobytové středisko Havířov, Moravskoslezský kraj, tel.: 974 720 371
 • Integrační azylové středisko Česká Lípa, Liberecký kraj, tel.: 487 525 193
 • Integrační azylové středisko Předlice, Ústecký kraj, tel.: 475 600 151
 • Integrační azylové středisko Brno, Jihomoravský kraj, tel.: 548 210 302
 • Integrační azylové středisko Jaroměř, Královéhradecký kraj, tel.: 491 813 891

Jaký je postup v případě, že chci absolvovat praxi v některém ze zařízení SUZ?

Vhodné je kontaktovat zařízení, v němž chcete praxi vykonávat a dohodnout se s garantem studentských praxí určeným vedoucím zařízení ohledně termínů a průběhu praxe.
Délka praxe, počet studentů, harmonogram praxe se odvíjejí v závislosti na momentální kapacitě zařízení.
Garantovi praxí zašlete vyplněný formulář Žádost o umožnění praxe, který naleznete v této sekci Formuláře ke stažení, dokument Žádost o umožnění studentské praxe.
V případě, že v rámci své praxe sbíráte materiál k sepsání absolventské práce, bakalářské práce, diplomové práce či jiné písemné práce, je třeba poslat ke schválení techniky sběru dat (rozhovor, dotazník, pozorování aj.) ještě před nástupem na praxi. Důvodem je zajištění ochrany osobních a citlivých údajů klientů a pracovníků zařízení.
Student před nástupem na praxi obdrží dopis, kde je mu sděleno schválení umožnění praxe v azylovém zařízení a dány instrukce, čím se prokázat při nástupu na praxi.
Odborné studentské praxe se konají na pracovišti sociálních pracovníků, popřípadě pracovníků oddělení ekonomiky a provozu. V rámci praxe se můžete seznámit s chodem zařízení a jednotlivými fázemi a specifiky práce s klienty v daném zařízení.
Po skončení praxe je student povinen zaslat zprávu z praxe/stejnopis práce v elektronické podobě do azylového zařízení.