Staráme se. To je náš úkol.
Potřebujete nás rychle kontaktovat?
Nejrychleji to jde přes elektronický formulář.
Napsat zprávu
18. 3. 2020
Správa uprchlických zařízení MV šije roušky

Pomáháme řešit aktuální nedostatek roušek a respirátorů v České republice. Na výrobě roušek se od včerejšího dne podílejí zaměstnanci i klienti v zařízeních SUZ MV po celé ČR. Nesmírně si vážíme jejich nasazení v těchto těžkých dnech. / celý článek

Vyplňte prosím kontaktní formulář

Vyplňte prosím všechny povinné údaje

/ Údaje s * jsou povinné

Omezení návštěv v ZZC Balková

V rámci protiepidemických opatření a na základě rozhodnutí Odboru zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra jsou do odvolání zakázány návštěvy v karanténní části zařízení pro zajištění cizinců Balková a Vyšní Lhoty s výjimkou nezbytné právní nebo psychologické pomoci, kterou nelze zprostředkovat distančním způsobem.

V těchto výjimečných a nezbytných případech jsou pracovníci zajišťující právní nebo psychologickou pomoc povinni dodržovat zvýšené bezpečností a hygienické standardy, používat osobní ochranné pomůcky a dbát pokynů personálu zzc.

Restrictions on visits to the Facilities for the Detention of Foreigners in Balková and Vyšní Lhoty

Within the anti-epidemic measures and on the basis of a decision of the Department of Health Security of the Ministry of the Interior, visits to quarantine sectors of the Facilities for the Detention of Foreigners in Balková and Vyšní Lhoty are prohibited until further notice, except for necessary legal or psychological service, which cannot be provided remotely.

In these exceptional and necessary cases, workers providing the legal or psychological service are obliged to follow increased safety and hygiene standards, use personal protective equipment and follow the instructions of staff of the Facility for the Detention of Foreigners in Balková.

Ограничение посещений в ЗЗЦ Балкова и Вышни Лоты

В связи с принятыми мерами безопасности и постановления Отдела здравоохранения Министерства внутренних дел, до отмены запрета, посетителям запрещено посещение карантинный сектор Центра для задержания иностранцев Балкова и Вышни Лоты, за исключением оказания неизбежной помощи юриста или психолога, которую нельзя обеспечить дистанционным способом.

В этих исключительных случаях, сотрудники, которые оказывают юридическую или психологическую помощь, должны соблюдать повышенную безопасность и гигиенические требования, обязаны воспользоваться средстquarantine parts of the facilityвами индивидуальной защиты и соблюдать инструкции персонала ззц.

Víte o zajímavé akci která se děje u vás v kraji? Kontaktujte nás, rádi na ní upozorníme.
17. 1. 2021
Informace pro klienty SUZ MV a návštěvy v zařízeních SUZ MV/Information for clients and visits

V souvislosti s výskytem onemocnění Covid-19 a pro účely zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, spolupracujících složek, klientů i zajištěných cizinců, dochází s okamžitou platností k úpravě vnitřních pravidel v zařízeních SUZ MV.

1. 1. 2021
Správa uprchlických zařízení MV slaví 25 let

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra poskytuje své služby již 25 let. Organizace byla zřízena k 1. 1. 1996. Vznikla vyčleněním z tehdejšího odboru pro uprchlíky (nyní odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra – OAMP), aby byl oddělen výkon státní správy v oblasti azylové politiky a správního řízení o udělení azylu od zabezpečování služeb žadatelům o udělení mezinárodní ochrany. SUZ MV se tak stala praktickým realizátorem velké části azylové, migrační a integrační politiky státu.

12. 10. 2020
Informace pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany

V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 na území České republiky a ve světě je vydáno mimořádné opatření odboru zdravotnického zabezpečení ministerstva vnitra. Na základě tohoto opatření jsou cizinci, kteří žádají o udělení mezinárodní ochrany, povinni dostavit se do přijímacího střediska v Bělé – Jezové, kde je možné o udělení mezinárodní ochrany požádat.

Nenašli jste potřebné informace? Ozvěte se nám, pokusíme se vám pomoci