Staráme se. To je náš úkol.
Potřebujete nás rychle kontaktovat?
Nejrychleji to jde přes elektronický formulář.
Napsat zprávu
18. 3. 2020
Správa uprchlických zařízení MV šije roušky

Pomáháme řešit aktuální nedostatek roušek a respirátorů v České republice. Na výrobě roušek se od včerejšího dne podílejí zaměstnanci i klienti v zařízeních SUZ MV po celé ČR. Nesmírně si vážíme jejich nasazení v těchto těžkých dnech. / celý článek

Vyplňte prosím kontaktní formulář

Vyplňte prosím všechny povinné údaje

/ Údaje s * jsou povinné

Omezení návštěv v ZZC Balková

V rámci protiepidemických opatření a na základě rozhodnutí Odboru zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra jsou do odvolání zakázány návštěvy v zařízení pro zajištění cizinců Balková s výjimkou nezbytné právní nebo psychologické pomoci, kterou nelze zprostředkovat distančním způsobem.

V těchto výjimečných a nezbytných případech jsou pracovníci zajišťující právní nebo psychologickou pomoc povinni dodržovat zvýšené bezpečností a hygienické standardy, používat osobní ochranné pomůcky a dbát pokynů personálu ZZC.

Zároveň stále platí, že Veškeré návštěvy v zařízeních SUZ MV (ZZC, PřS, PoS) musí dle stanoviska odboru zdravotnického zabezpečení MV před vstupem předložit potvrzení o tom, že absolvovaly nejpozději 48 hodin před vstupem do zařízení SUZ MV RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo doloží potvrzení o skutečnosti, že v době 90 dnů před dnem požadovaného vstupu do zařízení SUZ MV prodělaly onemocnění COVID-19 viz.

Restrictions on visits to the Facility for the Detention of Foreigners in Balková

Within the anti-epidemic measures and on the basis of a decision of the Department of Health Security of the Ministry of the Interior, visits to the Facility for the Detention of Foreigners in Balková are prohibited until further notice, except for necessary legal or psychological service, which cannot be provided remotely.

In these exceptional and necessary cases, workers providing the legal or psychological service are obliged to follow increased safety and hygiene standards, use personal protective equipment and follow the instructions of staff of the Facility for the Detention of Foreigners in Balková.

At the same time it still holds that all visits in RFA MOI facilities (FDF, RecC, RC) are obliged, according to the Department of Health Security of the Ministry of the Interior, submit confirmation with a negative SARS CoV-2 test result before entry. The requested test is RT-PCR examination or POC test. The test must not be taken later than 48 hours before entering RFA MOI facility, or the visits have to provide confirmation of the fact that in the period of 90 days before the day of the required entry into the RFA MOI facility suffered from the disease COVID-19 viz.

Ограничение посещений в ЗЗЦ Балкова

В связи с принятыми мерами безопасности и постановления Отдела здравоохранения Министерства внутренних дел, до отмены запрета, посетителям запрещено посещение Центр для задержания иностранцев Балкова, за исключением оказания неизбежной помощи юриста или психолога, которую нельзя обеспечить дистанционным способом.

В этих исключительных случаях, сотрудники, которые оказывают юридическую или психологическую помощь, должны соблюдать повышенную безопасность и гигиенические требования, обязаны воспользоваться средстquarantine parts of the facilityвами индивидуальной защиты и соблюдать инструкции персонала ззц.

В то же время, согласно заключению Департамента безопасности здравоохранения Министерства внутренних дел, все посещения объектов MHC (центры содержания, приемные центры, центры размещения) должны сопровождаться подтверждением RT-PCR или POC для SARS CoV. -2 до входа, по крайней мере, за 48 часов до входа в учреждение МВ. CPS, с отрицательным результатом или с подтверждением того, что COVID-19 был перенесен за 90 дней до дня обязательного входа в CF CPS, см.

Víte o zajímavé akci která se děje u vás v kraji? Kontaktujte nás, rádi na ní upozorníme.
8. 4. 2021
Omezení návštěv v ZZC Vyšní Lhoty/ Restrictions on visits to the FDF in Vyšní Lhoty

V rámci protiepidemických opatření a na základě rozhodnutí Odboru zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra jsou do odvolání zakázány návštěvy v zařízení pro zajištění cizinců Vyšní Lhoty s výjimkou nezbytné právní nebo psychologické pomoci, kterou nelze zprostředkovat distančním způsobem.

19. 3. 2021
Komiksy klientů PPS Zastávka v Galerijní tramvaji Brno

FOTOGALERIE Poslední týdny v brněnské Galerijní tramvaji patřily komiksům vytvořeným ve výtvarné dílně přijímacího a pobytového střediska Zastávka. Brňané se tak na vlastní oči mohli seznámit s pracemi, které pod vedením pedagogů volného času SUZ MV vytvořili žadatelé o mezinárodní ochranu.

17. 1. 2021
Informace pro klienty SUZ MV a návštěvy v zařízeních SUZ MV/Information for clients and visits

V souvislosti s výskytem onemocnění Covid-19 a pro účely zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, spolupracujících složek, klientů i zajištěných cizinců, dochází s okamžitou platností k úpravě vnitřních pravidel v zařízeních SUZ MV.

Nenašli jste potřebné informace? Ozvěte se nám, pokusíme se vám pomoci