Adresa pro doručování dokumentů

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

Lhotecká 559/7

Praha 12

143 01

Úřední hodiny podatelny


Přehled datových formátůve kterých přijímáme dokumenty


Přehled technických nosičů datna kterých přijímáme dokumenty včetn


Způsob nakládání se zprávami obsahující škodlivý kód


Důsledky vad dokumentů dle §4 odst. 2 a 3