Program boje s nelegální migrací a Program pomoci obětem obchodu s lidmi

Správa je zapojena do Programu boje s nelegální migrací a do Programu pomoci obětem obchodu s lidmi, jejichž realizace vyplývá z příslušných Usnesení vlády České republiky. Účast pracovníků Správy v obou Programech spočívá především v detekování potencionálních obětí těchto trestných činů. Sociální pracovníci jsou proškoleni v detekování osob, které by mohly být zařazeny do některého z Programů. Osoby zařazené do kteréhokoliv z obou Programů mohou využít zvláštní režim pobytu a zvláštní péči, která je zaměřena na jejich ochranu, jehož realizaci pak zajišťují další organizace.

ENARO(www.enaro.eu)

Již od roku 2001 je Správa zapojená do European Network of Asylum Reception Organisations. Jde o neformální síť organizací, které ve svých zemích provozují přijímací a pobytová střediska. Jádrem spolupráce jsou dvakrát za rok týdenní výměnné stáže, zaměřené na výměnu expertních informací a získávání zkušeností v jednotlivých oblastech přijímání žadatelů o udělení mezinárodní ochrany. Výstupy jsou každým rokem bilancovány na závěrečné konferenci, kde se potkávají všichni účastníci výměnných stáží. Česká republika je častým hostitelem této konference.