Organizační struktura

Organizační struktura je budována tak, aby byla SUZ schopna pružně reagovat zajištěním dostatečných kapacit na změny ve vývoji migrace (a to v oblasti migrace azylové a dále kapacit pro cizince, kteří pobývali na území České republiky bez právního podkladu a jsou umístěni do zařízení pro zajištění cizinců).
SUZ má hlavní sídlo v Praze – zde sídlí odbory práce s klienty, organizační odbor, odbor ekonomiky a provozu, odbor Centra na podporu integrace cizinců a také zde pracuje interní auditor.
Přijímací střediska jsou umístěna na mezinárodním letišti Praha-Ruzyně a v Zastávce.
Pobytová střediska nalezneme v Kostelci nad Orlicí a Havířově. Středisko v Havířově od léta 2014 slouží zároveň jako integrační. Další integrační azylová střediska se nacházejí v Jaroměři, Předlicích a Brně.
Zařízení pro zajištění cizinců provozujeme v Bělé pod Bezdězem, Vyšních Lhotách a od roku 2016 v Balkové.
Centra na podporu integrace cizinců jsou v Ostravě, Pardubicích, Jihlavě, Zlíně, Plzni, Liberci, Karlových Varech, Českých Budějovicích a Olomouci.
Jednotlivá zařízení jsou dále vnitřně dělena na odbory, oddělení a skupiny.
Specifická je pozice interního auditora, který zajišťuje výkon finanční kontroly a který je přímo podřízen řediteli SUZ.
K 1. 1. 2016 SUZ zaměstnávala 447 zaměstnanců.

Kontakty na vedoucí pracovníky

Zástupce ředitele, Vedoucí odboru ekonomiky a provozu Ing. Petr Košťál, e-mail: pkostal@suz.cz, tel.: +420974827113.

Vedoucí organizačního odboru Mgr. Bc. Michal Volf, e-mail: mvolf@suz.cz, tel.: +420974827124

Vedoucí odboru práce s klienty Mgr. Petr Pondělíček, e-mail: ppondelicek@suz.cz, tel.: +420974827125.

Vedoucí odboru center na podporu integrace cizinců PhDr. Jiří Vesecký, Ph.D., e-mail: jvesecky@suz.cz, tel.: +420974827149.