Spolupracujeme s řadou nevládních i mezinárodních organizací, státní správou a územní samosprávou. Podporujeme edukativní projekty pro bezproblémové soužití majority a minorit.

Ministerstvo vnitra ČR

Stránky o migraci Ministerstva vnitra

Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

Adra Česká republika

Arcidiecézní charita Praha

Berkat, občanské sdružení

Centrum pro integraci cizinců (CIC)

Czech Kid - projekt

Diakonie Českobratrské církve evangelické

Diecézní charita Brno

Diecézní charita Hradec Králové

Farní charita Česká Lípa

La Strada Česká Republika, o.p.s.

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM)

Modrá škola - zařízení pro děti cizinců

Nesehnutí Brno - NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU)

Poradna pro integraci (PPI)

Sdružení pro integraci a migraci - poradna pro uprchlíky

Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE)

Základní škola Mozaika