Staráme se. To je náš úkol.
Potřebujete nás rychle kontaktovat?
Nejrychleji to jde přes elektronický formulář.
Napsat zprávu
17. 5. 2019
ZZC a PoS Bělá-Jezová přivítalo vzácnou návštěvu z UNHCR

Ve čtvrtek 16. května 2019 přivítal ředitel Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (SUZ MV) Pavel Bacík v zařízení pro zajištění cizinců a pobytovém středisku (ZZC a PoS) Bělá-Jezová vzácnou návštěvu – paní Montserrat Feixas Vihe, regionální zástupkyni Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) pro Střední Evropu, spolu s Petrou Levrincovou, vedoucí pražské kanceláře UNHCR. / celý článek

Vyplňte prosím kontaktní formulář

Vyplňte prosím všechny povinné údaje

/ Údaje s * jsou povinné

Formuláře - povolení ke vstupu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer consectetur metus ac justo sagittis pharetra. Nunc egestas, eros a iaculis ultrices, urna sem auctor nibh, a sodales neque nisl ut sapien. Duis sed pretium orci, eget sollicitudin libero. Vivamus sit amet metus sed orci maximus volutpat vitae et nulla. Aliquam sed accumsan leo, vitae rhoncus nibh. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque ultrices lectus dolor, eu hendrerit elit egestas id. Aenean porttitor nibh ut nulla semper venenatis.

Potřebujete nás rychle kontaktovat? Nejrychleji to jde přes elektronický formulář.

ŽÁDOST O POVOLENÍ KE VSTUPU

Údaje o žadateli o povolení vstupu:

Kontaktní údaje:

Žádám o povolení ke vstupu pro (jméno, příjmení, číslo OP či jiného dokladu prokazujícího totožnost):


POUČENÍ O PRAVIDLECH OSOBNÍCH NÁVŠTĚV A NÁVŠTĚV ZA ÚČELEM POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ POMOCI KONANÉ V PŘIJÍMACÍM NEBO POBYTOVÉM STŘEDISKU

Před umožněním vstupu do střediska je nezbytně nutné seznámit se s následujícími informacemi:

 1. O povolení vstupu do střediska rozhoduje vedoucí střediska.
 2. O povolení vstupu sdělovacích prostředků do střediska rozhoduje ředitel SUZ.
 3. Pokud chcete vstoupit do střediska, vyplňte uvedený formulář. Odpověď Vám bude zaslána na Vámi uvedený e-mail.
 4. Při vstupu do střediska a při pohybu po něm jste povinen/povinna dbát pokynů zaměstnanců Správy uprchlických zařízení MV a bezpečnostní agentury.
 5. Při vstupu do střediska musíte prokázat svoji totožnost platným průkazem totožnosti.
 6. Z důvodu bezpečnosti nelze do střediska vnášet věci způsobilé vážně ohrozit zdraví nebo život člověka nebo poškodit majetek nebo vnášet věci, které by mohly svým množstvím nebo povahou narušit pořádek nebo škodit zdraví.
 7. Do střediska nelze vnášet alkohol nebo jiné návykové látky.
 8. Ve středisku je zakázáno fotografování a pořizování obrazových záznamů.
 9. Pokud budete mít u sebe věci, které by Vám neumožňovaly dodržet omezení vyjmenovaná v bodech 6-8 a nemůžete tyto věci zanechat na jiném místě mimo středisko, máte možnost uschovat je u pracovníků bezpečnostní agentury, případně tamtéž v uzamykatelných skříňkách.
 10. V přijímacím středisku nelze ubytovaným předávat žádná elektronická komunikační zařízení (např. mobilní telefony).
 11. V případě, že požadujete návštěvu zde ubytované osoby za účelem poskytnutí právní pomoci, návštěva může proběhnout pouze v místnosti určené pro poskytování právní pomoci, do které Vás doprovodí zaměstnanec přijímacího střediska.
 12. V ostatních případech proběhne návštěva na návštěvní místnosti.
 13. Návštěvy mohou probíhat v době od 6 do 22 hodin.

V případě nedodržení těchto zásad nemusí být návštěva umožněna, případně může být předčasně ukončena.

Vyplňte prosím všechny povinné údaje

/ Údaje s * jsou povinné

Nenašli jste potřebné informace? Ozvěte se nám, pokusíme se vám pomoci.