Zájmové aktivity

Vd

V areálech zařízení Správy jsou k účelnému trávení volného času k dispozici dětská centra, výtvarné, keramické, řezbářské, hudební a šicí dílny, čajovny, společenské místnosti, knihovny, místnost s internetem, promítací sály, vnitřní a venkovní hřiště, posilovny nebo tělocvičny. Skladba těchto příležitostí závisí na velkosti a typu střediska, naší snahou je nabízet pestrou činnost co nejširšímu množství našich klientů.
Klienti pobytových středisek mohou navštěvovat veřejná sportoviště, jako jsou bazény, koupaliště, posilovny, zimní sportovní areály atp. Zúčastňují se – zejména děti – výletů, exkurzí, letních táborů, ozdravných pobytů, navštěvují divadelní představení apod. Pod odborným vedením se klienti jako vystupující a autoři zúčastňují vystoupení, soutěží, výstav a festivalů.
Větší výzvou je pak nabízet cílené volnočasové činnosti v uzavřených zařízeních (přijímacích střediscích a zařízení pro zajištění cizinců), které klienti nesmí opouštět.
O aktivitách klientů a plánovaných akcích pro veřejnost pravidelně informujeme v aktualitách a v záložkách jednotlivých středisek.
Za kvalitní a rozmanitou nabídkou zájmových aktivit je úsilí mnoha lidí – zaměstnanců Správy (zejména, ale nejen pedagogů volného času a vychovatelů) i dalších organizací, např. SOZE, Diecézní charita Brno, Diecézní charita Hradec Králové, Arcidiecézní charita Praha a Diakonie Českobratrské církve evangelické Praha.