Psychologické služby

Psycholog

Psychologické služby zajišťované Správou jsou úzce propojené s činností sociálních pracovníků v našich zařízeních. Správa služby psychologa využívá jako důležitý doplněk při podpoře našich klientů v jejich často složité životní situaci. Vzhledem k tomu, že žadatelé o udělení mezinárodní ochrany jsou pojištěnci veřejného zdravotního pojištění a mají tak nárok i na psychologické služby v rozsahu hrazeném z veřejného zdravotního pojištění, jsou naše psychologické služby orientovány na situace, kdy je potřeba reagovat rychle, flexibilně a někým, kdo se orientuje v práci s migranty. Naši smluvní psychologové tak asistují klientům v otázkách, jako je soužití v různorodém prostředí našich zařízení, kde pobývají klienti z mnoha oblastí světa, s různými zvyky, potřebami, ve stresových situacích spojených s migrací, výsledkem azylové procedury a podobně. Velký zřetel je kladen na potřeby zranitelných skupin pobývajících v našich zařízeních. Diagnostické postupy a doporučení psychologa rovněž vedou k rozšíření spolupráce mezi ním a sociálním pracovníkem a ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb.

Supervizní služby

Supervize pracovníků v pomáhajících profesích náleží k základnímu nástroji proti syndromu vyhoření, přispívá ke zvládání obtížných situací při práci s klientem a jsou rovněž nástrojem dlouhodobého rozvoje dovedností. Činnost pracovníků pod supervizí se pak i v budoucnu odráží při vlastní práci s klientem zkvalitněním pracovních postupů a má tak rovněž dopad na zvyšování kvality poskytované služby. Z těchto důvodů Správa nabízí supervizi sociálním pracovníkům a dalším pracovníkům v přímé práci s klienty v našich zařízeních a dbá tak o odbornou úroveň poskytování našich služeb.